,

Usynlige katastrofer og dommedagsprofetier

Om klimadebatten.

Den tidligere miljøaktivisten og økologen Dr. Patrick Moore var med på å starte Greenpeace, men forlot organisasjonen tidlig på 2000-tallet.

20.juli 2019 (på dagen 50 år etter månelandingen) hadde Moore et foredrag på «Doctors for Preparedness Conference» i Tucson (USA)»: «12 Fake Invisible Cathastrophies and Threats of Doom» :

Moore hevder at klimahysteriet baserer seg på tema og plasser man enten ikke kan observere, eller er så avsides at individer ikke kan oppsøke for å gjøre segne vurderinger.

Nedenfor er en oversikt over de 12 «truslene». Tall i parentes viser til referanser, og hvor i foredraget de vises (tt:mm:ss).

 1. Isbjørnene vil dø ut på grunn av oppvarming og issmelting.
  Hvor mange kan reise til Arktis og telle isbjørner?
  Faktum er at tallet på isbjørner falt frem til 1960-tallet, hovedsakelig på grunn av jakt. Etter at isbjørnen ble fredet, har tallet steget jevnt. Det antas i dag å være 25-30.000 isbjørner i Arktis, noen mener opptil 40.000.
 2. En klimakatastrofe er uunngåelig med mindre vi stopper bruk av fossiler og utslipp av CO2
  Gassen CO2 er usynlig.
  Historiske data, basert på proxy-målinger, viser at global temperatur har (med visse opphold) sunket jevnt i meget lang tid (20:37). Det er heller ingen, eller liten, korrelasjon mellom global temperatur og atmosfærens innhold av CO2 (21:21). Det er, derimot, er sterk korrelasjon mellom innstråling fra sola og global temperatur (23:11).
 3. Det har ikke vært noen økning i ekstremvær i nyere tid – som IPCC hevder.
  Det er absolutt ingenting unormalt ved dagens vær og klima i forhold til de siste 10.000 år.
  Om noe, er frekvensen for ekstremvær avtagende (24:06).En rask stigning av havnivået stoppet opp for 7000 år siden.
  Siden har stigningstakten vært meget liten (25:54). Bilder fra øyer i Sør-Øst-Asia tyder på at havnivået heller har sunket enn steget i senere årtusener (26:37).Trær vokser raskere ved mer CO2 i lufta – og er ikke «skadelig».
  Forsøk viser dette tydelig (28:47).CO2-innholdet i atmosfæren er nå nær det laveste i Jordas historie (29:53).
  Uten tilførsel av menneskeskapte utslipp av CO2, kunne livet gått mot utslettelse (35:02).100 millioner milliarder (1×10**17) tonn med karbon er lagret av phytoplankton, skalldyr, koraller og zooplankton.Koraller er ikke i ferd med dø ut (36:56).
  Og, korallene trives best der sjøen er varmest, i koralltriangelet nord for Australia (39:27)
 4. Det er et havområde i midten av Stillehavet, dobbelt så stort som Texas, fylt med plast.
  Midten av Stillehavet er langt borte … (42:56).
  Fugler har 2 mager, og bruker bl.a. pimpstein (og nå plast) for å hjelpe på fordøyelsen (45:13).
  Fornuftig resirkulering av plast til bl.a. energiproduksjon (50:37).
 5. Afrikanske Baobab-tre er i ferd med å dø ut (53:22).
  Det er ikke tilfelle.
 6. Grunnen til at oppvarmingen har stoppet opp de siste 20 år, er fordi varmen har gått i havet. Den vil senere komme til atmosfæren og ødelegge klimaet (54:13).
  Alt dette er, selvsagt, usynlig.
 7. Kjernekraft er altfor farlig, og stråling vil drepe deg (55:22).
  Stråling er usynlig.
  Kjernekraft er den sikreste form for produksjon av elektrisitet (og varmeproduksjon), målt i dødsfall pr. energienhet produsert (55:39)
  Det er rundt 50 kjernekraftreaktorer under bygging (2019), rundt 100 under planlegging og mer enn 150 som er foreslått (57:43). Hovedsakelig i Kina, India og Russland.
 8. Genmodifiserte planter (GMO) vil skade oss – og ødelegge miljøet (58:56).
  Har noen observert hva som er skadelig ved GMO?
  En rekke organisasjoner mener GMO er trygt, tryggere enn konvensjonell dyrking (59:52).
 9. En million arter (species) er truet med utryddelse.
  Usynlig og fjernt som en fremtidig dommedag, ikke et faktum.
  Tallet på utryddede rødlistede arter har falt de siste 150 år (1:01:17).
  Antall arter har i hovedsak vokst gjennom Jordas historie (1:02:08), og utryddelser avtatt (1:02:51).
  Men landareal dekket av planter for biodiesel (1:07:32) eller solpanel (1:07:32) har økt …
 10. Rester av plantevernmidler i mat forårsaker kreft, fødselsskader, autisme og hjerneskader (1:09.12).
 11. Oppdrettslaks er full av gift og ødelegger villaksen (1:09.12).
  Usynlig.
 12. «Forsuring» av havet vil drepe alle korallrev og skalldyr i verden (1:09.12).
  Havet kan aldri bli surt.

En annen meget opplysende serie (ca. 3x 10 min) av videoer fra Friends of Science:

https://www.friendsofscience.org/index.php?id=394

Tilpasning er den eneste mulige løsningen på eventuelle fremtidige klimaproblem.