Tog+Buss kan startes straks

Stavanger Aftenblad 7.6.2012

Nina Sædberg skriver i Aftenbladet 1.6 at det er feil at Tog+Buss kan implementeres umiddelbart med små tilleggskostnader, men gjør ikke noe forsøk på å tilbakevise noen argument. Hun skriver at Tog+Buss vil føre til flere busser i Stavanger (og Sandnes) sentrum, men overser fullstendig at ved å øke belegget på Jærbanen (kapasitetsutnyttelse mindre enn 20%) vil det bli langt færre biler i sentrum, og dermed bedre plass. Det vil heller ikke bli mange flere busser. Nye bussruter foreslås kun opprettet til og fra togstasjonene mellom Stavanger og Sandnes, og vil i liten grad belaste fylkesvei 44. At en eventuell bybane også vil ha behov for matebusser, nevnes ikke med ett ord. Inkludert matebusser vil Jærbanen få langt flere stoppesteder enn de 25 Bybanen planlegger. 

 

Marius Corneliussen fra AUF har et innlegg den 29.mai om at «vi trenger Busway nå». Det er besynderlig, men ikke uventet, at en politiker skriver en lang artikkel om kollektivtrafikken på Nord-Jæren uten å nevne Jærbanen med ett ord. Han er ikke den eneste, og tanken om bevisste forsøk på å glemme dobbeltsporet er snublende nær. Sammen med buss har Jærbanen/dobbeltsporet overlegent størst passasjerkapasitet mellom Stavanger og Sandnes, og videre sørover på Jæren.

I motsetning til de politisk populære alternativene for kollektivtrafikken i Stavanger-området, Bybanen og Busway, kan en starte implementering av Tog+Buss straks, og til lavere kostnader enn de andre alternativene. Her er en 10-punkts plan for dette:

  1. 1. Start matebusser, med samme frekvens som toget, til og fra tett bebodde områder langs dobbeltsporet. 
  1. 2. Øk frekvensen på toget til 10 minutter i rush-tiden, 20 minutter ellers.
  2. 3. Fjern kritiske flaskehalser for busstrafikk. I tillegg til på Fv44 vil dette si i Kannikbakken og Ullandhaugvegen, samt Forusbeen. Steng eventuelt veier med alternative ruter for biler.
  3. 4. Legg ned bussrutene 1 og 3 langs Fv44, men behold rute nr. 2. 
  1. 5. Start matebuss mellom flyplassen og Gausel stasjon, med stopp på Førus Øst/Vest og i Solakrossen.
  2. 6. Togstasjon på Lura, senere på Jåttå nord.
  3. 7. Toglinje mellom Gausel stasjon til flyplassen, via Forus Øst/Forus Vest.
  4. 8. Toglinje mellom Sandnes/Ganddal og Ålgård via Bogafjell/Håbafjell (Ålgårdsbanen).
  5. 9. Overfør ansvar for drift av toglinjen mellom Stavanger og Egersund til Kolombus for bedre samordning.
  6. 10. Sørg kontinuerlig for at øvrige deler av Nord-Jæren får et bedre kollektivtilbud.

Med unntak av å fjerne flaskehalser på vegene (må uansett gjøres) og eventuelle nye toglinjer, krever ingen av disse tiltakene spesielt høye investeringer, og de kan iverksettes umiddelbart.

Ulempen med Tog+Buss er at flere passasjerer må skifte transportmiddel en eller to ganger. Med hyppige avganger, slik at ventetiden reduseres, er dette imidlertid ingen stor ulempe. Slike bytter er helt vanlige i store byer med godt utbygde transportsystem, som f.eks. London og Paris. Dessuten vil ingen ta skade av en spaserturer for å spare et bytte.

Forhåpentlig vil ikke politikerne i Rogaland gjøre enda en feilprioritering innen samferdsel, nå som Ryfast ser ut til å bli besluttet.

Sivilingeniør Ivar Sætre 

Stavanger