,

Stiger havet på Maldivene?

Stavanger Aftenblad 1.12.2010

Aftenbladet, ved Mette Ødegaard, hadde lørdag en 2-siders artikkel med tittelen: ” Vannet stiger, utålmodigheten vokser”. Artikkelen kan ikke karakteriseres som annet enn politisk/journalistisk propaganda i forkant av klimatoppmøtet i Cancun, Maxico denne uken.

Ifølge artikkelen stiger havet på Maldivene. Det gjøres imidlertid ikke et eneste forsøk på å vise at dette virkelig er tilfelle.

En som har studert dette nærmere, er den nå pensjonerte svenske professoren i paleogeofysikk og geodynamikk ved universitetet i Stockholm, Nils-Axel Mörner. Han har ledet et forskningsprosjekt for å studere nettopp havnivået på Maldivene: The Maldives Sea Level Project (2000-2009+). Hans resultater viser at havnivået på Maldivene ikke har steget, men tvert imot sunket med ca. 20 cm i løpet av de siste 30 åra. Som figuren nedenfor viser, har faktisk havnivået gjennom de siste 500 åra vært opptil 50 cm høyere, og 15 cm lavere, enn det er i dag.

Nå kan det være at noen er uenige i resultatene til Mörner. De oppfordres herved til å presentere resultat som viser noe annet enn det Mörner har kommet frem til.

Sivilingeniør Ivar Sætre

Stavanger