Formålet med dette nettstedet er å presentere aktuelle synspunkt på samfunnsutviklingen – primært i Norge, men også generelt.

Mange av artiklene er publisert i  andre media, men et flertall er kun publisert her.

Forfatteren er medlem av Seniortanken i Stavanger. De har sin egen nettside: seniortanken.com.

Kommentarer bes rettes direkte til forfatteren på adressen ivarsatre@icloud.com

Sponsor: