Om buss og tog og slikt

Innlegg i Stavanger Aftenblad 11.2.2013 om kollektivtrafikk i Stavanger-området.

I Aftenbladet 1.februar hadde Tina Bru og Øyvind Berekvam, fra hhv. Høyre og Ap, et innlegg der de med rette lovpriste tog og buss – «Det é skjynt å kjøra buss og tog». Det er ikke lenge siden Bru med stor iver lovpriste det nå skakkjørte bybane-prosjektet. Forhåpentlig har hun innsett at tog og buss ikke er så verst likevel.

Bru og Berakvam skryter nesten hemningsløst av Kolumbus, etter min mening også med rette. Kolumbus har gjort en god jobb hele tiden, men de som styrer dem, politikerne, har ikke vært så gode. Spesielt ser det ikke ut til at politikerne forstår at det er en sammenheng mellom billettpriser og bruk av kollektivtransport. De aller fleste, også de såkalte økonomene antar jeg, ser først og fremst på direkte kostnader. Og dersom en bilreise antas å koste kun rundt 10 kroner pr. mil (10 km) for drivstoffet, faller de fleste kollektivreiser kostbare, spesielt dersom det er flere i bilen. At en gjennomsnitts ny bil i de fleste tilfeller totalt koster 30-50.000 kroner pr. år, eller 100-150 kr/dag, tenker de færreste over. Det blir omtrent som tidligere finansminister Per Kleppe som ikke innså at gratisreiser for hele familien med SAS verden rundt (som regjeringsmedlem) innebar en økonomisk fordel det skulle skattes for. «Flyene gikk jo allikevel».

Bru og Berekvam slår et slag for Flexikortet, også med rette. Dette er et tilbud som altfor få er klar over. Selv med kontinuerlig bruk, koster dette ikke mer enn vel 7000 kroner pr. år, eller 20-40.000 kroner mindre enn bil nummer to. Hvem som helst kan bruke kortene, og på kveldstid og i helgene kan opptil 2 voksne og tre barn reise på samme kortet. Antakelig er det kun et fåtall som har behov for mer enn en bil, så muligheten for store besparelser er avgjort til stede for svært mange. Her har kanskje Kolumbus sviktet i markedsføringen, men igjen er det politikerne som først og fremst er å klandre. At ikke periodekortet med NSB er bygd over samme lest, er en svakhet. Kanskje skyldes det at toget ikke administreres av Kolumbus/Fylkeskommunen, men av NSB. Det bør det endres på snarest.

Bru og Berekvam mener at en økning på dobbeltsporet mellom Stavanger og Sandnes på 32% siden 2010 er en suksess. Fra 50-60.000 passasjerer pr. uke i 2010 er det nå rundt 75.000 (og IKKE 760.000 som Bru/Berekvam hevder). Dette er langt fra en suksess. Med dagens ruteplan, og hensyntagen til forskjellig belegg over døgnet, er kapasiteten rundt 275.000 passasjerer pr. uke. Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse er med andre ord ikke mer enn vel 25%. Med mindre endringer er det i tillegg mulig å øke frekvensen, og dermed kapasiteten, betraktelig. Dette er imidlertid avhengig av at politikerne vil satse på tog/buss, og legge forholdene til rette for det. Det kan iverksettes meget raskt.

Et annet eksempel på manglende virkelighetssans er Ina Eldøy, kommersiell sjef ved Sola lufthavn, som tidligere i samme avis trakk frem den nye flybussen mellom Bryne og Sola (Jaerlines) som en suksess. Siden oppstarten i september har de hatt 6000 passasjerer. Dersom rutetilbudet hele tiden har vært som nå (32 avganger i hver retning pr. dag), har bussene hatt mindre enn 2 passasjerer i bussene i gjennomsnitt pr. tur. Å kalle det en suksess, er ikke annet enn mangel på ambisjoner.

Et annet aspekt ved økt buk av tog og buss er helseaspektet. En daglig spasertur (eller sykkeltur) til og fra nærmeste stoppested er helt i tråd med signalene fra helseministeren i den seneste tida. Og her er det igjen et mulig sparetiltak, å gå i friluft stedet for å trene på et treningsstudio. Kanskje spares det til og med tid, selv om en må vente på bussen.

Dersom det er riktig som Næringsforeningen hevder, at en 9% reduksjon i biltrafikken på fredager fjerner bilkøene, er det vanskelig å se hvorfor man ikke tar et krafttak. Nå.

Sivilingeniør Ivar Sætre

Stavanger