,

Oljefondet inn i vindkraft

Stavanger Aftenblad (Ø24) meldte den 7.april at Oljefondet hadde kjøpt 50% av et vindkraftverket Borssele 1&2,  per i dag den største havvindparken i drift i Nederland – og den nest største havvindparken i drift i verden. Vindparken består av 94 Siemens Gamesa 8 MW havvindturbiner på 14 til 36 meter havdybde.
Med en total effekt på 752 MW og en gjennomsnittlig årlig full kapasitetsutnyttelse i 3000 timer, kan vindparken produsere 2200 millioner kWh (2,2 TWh) i året. Dersom hver husstand i Nederland bruker 10.000 kWh/år, vil det si at produksjonen kan forsyne 220.000 husstander med strøm hvert år (IKKE 1 million som avisa skriver). Med ustabil produksjon, må den imidlertid støttes opp med balansekraft, til tider tilsvarende HELE kapasiteten på 752 MW.
Oljefondet har kjøpt halvparten av vindparken, dvs. en kapasitet på 376 MW, for 13,9 milliarder kroner, tilsvarende rundt 4500 dollar/kW. Det er antakelig mer enn et moderne kjernekraftverk, med samme kapasitet i dag vil koste. Et moderne kjernekraftverk (Small Moduler Reaktor, SMR) kan ferdigstilles i fabrikk, med effekt fra 50 til 500 MW. Dette er fleksible kraftverk som kan installeres på skip og på land. De kan dessuten, i motsetning til vindkraft, levere stabil kraft døgnet rundt, hele året.
Vindkraftverket har en garantert strømpris på ca. 80 øre/kWh i 15 år. En årlig produksjon på 1,1 TWh (Oljefondets andel) vil gi en brutto inntekt over 15 år på omtrent 13,5 milliarder kroner, eller det samme som Oljefondet betaler. Ingen god avkastning, spesielt når driftsutgifter ikke er tatt med. Det betales heller ikke noe for ustabil kraft.
At en 50% eierandel i et vindkraftverk også bør kreve at Oljefondet etablerer egne faglige ressurser innen vindkraftverk, er ikke nevnt i avisa.
De eneste som tjener på dette, er antakelig Ørsted, som ikke en regnskapsmessig gevinst på rundt 7 milliarder kroner på handelen.

https://e24.no/boers-og-finans/i/Epe8zP/oljefondet-kjoeper-havvindparkandel-for-139-milliarder-kroner?referer=https%3A%2F%2Fwww.aftenbladet.no

Figuren nedenfor viser resultatet av en analyse fra 2018 (riktig nok en av flere) over kostnader ved energiproduksjon.

Kostnadene ved kjernekraft hevdes å være meget høye. Grunnet sterk motstand mot atombomber, ble en meget positiv kostnadsutvikling for kjernekraft stoppet rundt 1970. For moderne, fabrikkbygde, kjernekraftverk kan det forventes en lignende utvikling: Lavere kostnader og sikrere levering.