,

Oljefond, bompenger m.m.

Dette er en kommentar til lederen i Stavanger Aftenblad 11.mai 2019. De mener at Carl I. Hagen tar feil om bruk av Oljefondet. Det er nok avisa som tar feil.

Å bruke Oljefondet direkte til investering i infrastruktur, er den eneste måten Norge kan bedre sin konkurransesituasjon på. Det er også den eneste måten å sikre en fremtidig velferdsstat, om enn omfanget av denne antakelig må reduseres.

I denne debatten er det ingen som nevner at hele Oljefondet egentlig er fordringer på utenlandske tjenester. Midlene må derfor, til syvende og sist, brukes i utlandet. Dette har en ubehagelig konsekvens, nemlig at realisering av midlene kun kan gjøres ved å bruke utenlandsk arbeidskraft.
I dag gjør vi dette ved å pøse over 200 milliarder inn i statsbudsjettet. I tillegg brukes en stor del av oljeinntektene i Norge til investeringer og drift. Totalt er det beregnet at det går over 80.000 kroner av oljeinntekter og Oljefondet til hver eneste innbygger i landet, eller rundt 300.000 kroner for hver familie. Siden dette går til hver eneste innbygger, kan det betraktes som skattefrie inntekter. Dette gjør at vi stort sett handler utenlandske varer i våre butikker, og har råd til flere kostbare utenlandsreiser i året. Men det bidrar ikke til å øke norsk konkurransekraft, og gi oss et bedre og balansert næringsliv.
Det eneste som kan sikre en fremtidig velferdsstat, er å redusere innenlandsk kostnadsnivå og øke innenlandsk verdiskapende virksomhet. Det kan Oljefondet bidra til gjennom å finansiere nødvendig ny infrastruktur, og for eksempel alle kostbare instrument på våre sykehus.
Her er noen utdypende linker:
https://www.ivars.no/utfordring-til-okonomene/
https://www.ivars.no/ny-strategi-for-bruk-av-oljefondet/
https://www.ivars.no/oljefondet-en-anti-naering/
https://www.ivars.no/skal-vi-gi-bort-oljefondet/https://www.ivars.no/oljefond-og-arbeidsplasser/