Økonomisk sans og sunn fornuft (McBuss er ikke langt unna)

Innlegg i Stavanger Aftenblad 1.11.2014, om kollektivtrafikk.

Høyrepolitiker John P.Hernes hadde i Aftenbladet 27.10 et meget lesverdig innlegg som til syvende og sist dreier seg om sunn fornuft, og økonomisk sans (Buss, iBuss og MacBuss). 

Som tittelen indikerer, var innlegget primært rettet mot busstilbudet på Nord-Jæren. Hernes viste spesielt til ordningen med Flexikort, et ekstremt godt tilbud for de som er i stand til å tenke økonomisk.

Selv om mange klager på økonomien, kan man lure på om økonomisk sans har degenerert i de siste åra. Når forfatteren Tore Renberg uttaler at han er flau over å måtte betale over 100 kroner for en halvliter når han tar med seg venner på byen, eller det koster 3-5 ganger så mye å klippe håret i Norge som i Italia eller Portugal, kan man lure på hvorfor vi aksepterer dette. Det må være mangel på økonomisk sans.

At oljeindustrien har en del av skylden, er nok temmelig sikkert. Skattesatsen (78%) for petroleumsnæringen har mye fornuft i seg, men kan kan også misbrukes. Da Winterhall overtok Bragefeltet fra Statoil i 2013, tilbød de ansatte på feltet 300.000 kroner i bonus og høyere lønn, dersom de sluttet i Statoil og begynte hos Wintershall. Siden Staten tok 78% av de ekstra utgiftene, var nok dette en god løsning for den nye operatøren. Om det var en fornuftig løsning, er en annen sak. De gode tidene med oljepriser langt over 100 dollar/fat i flere år, har sikkert mange slike eksempler med ukritisk pengebruk.

Men prisene er ikke mye lavere andre steder i Norge. Så kanskje har overføringene fra oljevirksomheten hatt den samme virkningen ellers i landet. Det trengs ikke lenger å sette tæring etter næring.

Tilbake til bussene. Undertegnede har i flere tidligere innlegg nevnt det samme som Hernes. Når en bil til  300.000 kroner koster ca. 90.000 kroner pr. år, er det underlig at flere ikke benytter ordningen med Flexikort. Kortet koster 6-7000 kroner pr år når det tas hensyn til ferier etc, og for den prisen kan også kortet lånes bort til andre, og utenom arbeidstiden og i helgene kan inntil 2 voksne og 3 barn reise på det samme kortet. Overalt på Nord-Jæren! Det er selvsagt noen innbyggere som av praktiske grunner ikke kan benytte seg fullt ut av dette, men svært mange kan det. Spesielt gjelder det alle som bor langs Fv44/jernbanen mellom Stavanger og Sandnes, og lenger sør på Jæren, rundt 70% av innbyggerne i regionen. Dersom bare en del av disse begynte å bruke sunn fornuft, ville bilkøene bli en saga blott.

Noen vil hevde at å benytte buss tar for mye tid, sammenlignet med egen bil. For noen er det tilfelle, men igjen er det mange det ikke gjelder for. De siste ukers skriverier om bussrutene på Forus illustrerer at noe er galt. Men det gale er at det ikke er flere busser som korresponderer med hvert eneste tog og buss langs Fv44, og bringer reisende raskt til arbeidssted og boliger utenfor gangavstand.

Spesielt dårlig er forbindelsen mellom Gausel stasjon og flyplassen. Med et fornuftig opplegg her, kan reisetiden fra hhv. Stavanger og Sandnes sentrum til flyplassen komme ned i 20-25 minutter. Med Flexikortet koster det dessuten nesten ingenting ekstra. Dette er nesten det MacBuss-tilbudet Hernes skrev om, og: Det kan gjøres imorgen, og det koster nesten ingenting å vedta.

Om et slikt tilbud er attraktivt for herrer med dress, kan nok diskuteres. Men dersom det ved neste buss-utskifting gås inn for elegante, elektriske busser, er det kanskje mulig. Dessuten vil det gi et betydelig bidrag til renere luft i sentrum av Stavanger og Sandnes. Men det forutsetter bruk av sunn fornuft.

Ivar Sætre

Sivilingeniør

Stavanger