,

NY ANSVARLIG EIER I EQUINOR

Næringsminister Iselin Nybø (V) tok 1.juli over det konstitusjonelle ansvaret for å styre statens eierskap i Equinor, det største selskapet på Oslo Børs og 67 prosent eid av den norske staten. 
Det spørs om det har noen reell betydning. Her er en kommentar til artikkelen ovenfor:
På årets generalforsamling i Equinor ble det foreslått å selge seg ut av alle utenlandske fornybarprosjekt, og vurdere det samme for prosjekt innen petroleum. En årsak var selvsagt enorme tap i USA (200 milliarder). Det vesentlige er imidlertid at i et verdensomspennende selskap må EIERNE kjenne til, og forstå, den forretningsmessige risikoen selskapet tar. Det må ikke kun være opp til ledelsen i selskapet å vurdere dette.
Det er få, om noen, av politikerne på Stortinget som har slik kunnskap, og det var nok heller ikke mange i Olje- og Energidepartementet. Det er ikke ventet at det blir bedre i Nærings- og fiskeridepartementet. Snarere tvert om.
Noen relevante linker: