,

Norsk gass til Tyskland?

Samfunnsøkonomen Haakon Rielkes hadde den 21.mai et leserinnlegg i Stavanger Aftenblad, der han uttrykker tvil om at norsk gasseksport til Tyskland vil kunne vare. Fortsatt utbygging av fornybar energi vil fjerne behovet for gass:

https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/GGOnE6/Hvor-lenge-er-det-et-marked-for-norsk-gass-i-Europa
Her er en artikkel (ganske lang) som dokumenterer at full overgang til grønn energi er nærmest umulig:
De grønne vil selvsagt avvise dette som tøys, men utfordres til å forklare hvorfor. Det er stor fare for at det som er i ferd med å skje, vil føre til at samfunnet bryter sammen.
At artikkelen ikke nevner kjernekraft, er litt underlig. Dersom det skal etableres et alternativ til fossil kraft, er nok det den eneste løsningen. Se f.eks. denne artikkelen: https://www.seniortanken.com/bare-ny-kjernekraft-kan-fylle-verdens-behov-for-karbonfri-balansekraft/
Dersom det snart ikke blir noe marked for gass i Europa, er det forresten merkelig at Tyskland ønsker å få en ny gassledning fra Russland, gjennom Østersjøen (som USA av sikkerhetsgrunner er sterkt imot):