,

Næringsstrategi for Vestlandet

Vestlandsrådet har laget en «fremtidens næringsstrategi» for Vestlandet:

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/kR4dd9/vestlandsfylkene-staar-sammen-om-fremtidens-naeringsstrategi

Kommentar til strategien:
Det er en illusjon å tro at offentlige utvalg, og politikere, kan skape verdiskapende arbeidsplasser. Det fins få, om noen, eksempel på det. Offentlige arbeidsplasser er (ofte) nødvendige, men må alltid betales av skatt fra verdiskaping.
Det er riktig at politikernes viktigste oppgave er å forstå næringslivets behov, tilpasse rammevilkår, virkemidler og utdanningstilbud til dette.

Det aller viktigste virkemidlet er antakelig å knytte landet, distrikt og byer, sammen på en god måte. Høyhastighetstog, med flere stopp underveis, mellom Oslo og de største byene vil kunne gjøre det. Dette vil skape grunnlag for nye arbeidsplasser også på mindre tettsted, og utløse skaperevne utenfor byene.

Mer om høyhastighetstog her: https://www.ivars.no/tog-for-konkurransekraft/
Politikerne burde legge seg nobelprisvinneren Friedrich Hayeks ord på minnet:
«Ingen person, intet råd, ingen komité, ingen kongress, intet parlament kan planlegge et vellykket økonomisk utfall. Og det er det vakre bildet, et som viser at vi kan ha økonomisk fremgang uten å overføre makt til offentlige representanter – representanter som, i egenskap an mennesker, alltid vil være fristet til å misbruke makten».
Fra boka The Road to Serfdom («Veien til trelldom»)