MODERNE SJØMONSTER

Dette er en kommentar til de nye hydrogen-ferjene som er bygd for å trafikkere ferjesambandet Hjelmeland-Nesvik-Ombo i Rogaland.

Kommentaren ble publisert i Stavanger Aftenblad den 22.juli 2021.

**************************************

Et monster er, ifølge Store Norske Leksikon, et stort, skremmende vesen, et uhyre. Et sjømonster er et overnaturlig monster, eller fabeldyr i sjøen.

Det er få som tror at monster fins i naturen, men en moderne versjon har nå funnet sin veg til Hjelmeland, i form av to nye ferjer som skal trafikkere strekningen Hjelmeland-Nesvik-Skipavik. 

Andre har allerede kommentert at de nye ferjene er lite estetiske, ja, nærmest stygge. I en artikkelserie nylig i ukeavisa Dag og Tid, skrives det sterkt kritisk om den kantede arkitekturen for to milliard-prosjekt i Oslo, Lambda (Munch-museet) og det nye Nasjonalmuseet. I den forbindelse nevnes fem psykologer og miljøforskere som i de siste 50 år har påvist fremmedgjørende og antipatiske virkninger av modernismens rette vinkler og skarpe kanter, og dens «ensrettede idealer som oversvømmer landet”. De nye ferjene er, dessverre, i «samme klasse». De mangler fullstendig smekre linjer som for eksempel de gamle seilskutene hadde (Christian Radich kan beskues i sommer på NRK-programmet «Sommerskuta»). Noen smekre kurver på ferjene hadde gjort seg!

Fablenes monster levde på andre. Det har de til felles med de nye ferjene, som skal drives med hydrogen, basert på subsidier (fra andre). VIsstnok må de den første tida drives med diesel, for drift av generatorer som igjen skaffer elektrisk strøm til fremdrift, fordi de mangler hydrogen (ferjene kan også drives elektrisk med strøm fra batteri). Men hydrogen som drivstoff er langt fra bedre. Det representerer en enorm sløsing med energi. Dersom den produseres med bruk av elektrisitet, går i størrelsesorden 70% av energien tapt. Om det ønskes en overgang fra fossile brensler (diesel), er elektrisk fremdrift en langt bedre løsning. 

De nye ferjene i Hjelmeland er et eklatant eksempel på en feilslått energipolitikk. At de heller ikke gir noe estetisk bidrag til Hjelmelands-fjorden, er derfor ekstra skuffende.