,

Legg ned norsk industri!

Om verdiskaping.

NRK-programmet Debatten, som sendes hver torsdag kveld, har ofte interessante deltakere. Det kan man også si om deltakerne sist torsdag. Men det som ble lagt frem, var et lavmål.

Første del var om Flå kommune i Hallingdal. En kommune i tilbakegang, befolkningsmessig og næringsmessig, fikk for ca. 10 år siden et løft (med god hjelp av Olav Thon). Siden da er kommunen preget av optimisme og vekst, basert på turisme og hytter. Politikeren i innslaget var fra SV, og var selvsagt sterkt imot at kommunen skulle få styre kommuneutviklingen som de ville. Det bør helst gjøres fra et kontor i Oslo. Forhåpentlig får Flå fortsette å styre sin egen utvikling.

Siste del av programmet ble viet økonomi og klima. MDGs klimapsykolog Per Espen Stoknes fikk legge frem sitt syn på hvordan den grønne bølgen vil føre til smartere byer, høyere produktivitet og mindre klimautslipp. Den økte produktiviteten bør brukes til å ta ut mer fritid, noe MDG har lagt frem et forslag til. MDG har tatt opp igjen Gateavis-redktøren Christian Vennerøds gamle slagord «Arbeid mindre, lev mer». Hvordan den økte produktivitet skal skje, snakket Stoknes mindre om, men det ble antydet at roboter kan sørge for dette. Overgangen skal gjennomføres uten nedgang i lønn, og en (politisk) omstilling av alle sektorer i samfunnet. 

Stoknes fikk, dessverre, støtte fra professor Calle Moene. Moene gikk imidlertid lengre enn Stoknes. Han hevdet, mer eller mindre ordrett, følgende: «Det er skapt en forestilling om at verdiskapingen skjer i privat sektor, men den viktigste skjer i offentlig sektor gjennom helse og utdanning. Det er rart å tro at vi må ekspandere den materielle produksjon for å få råd til velferdstaten».

Konklusjonen er derfor klar: Legg ned all norsk industri. Da får vi mest verdiskaping for videreføring av velferdstaten.

For å sitere Sigbjørn Obstfelder: Jeg er visst kommet til feil klode ….

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar