Legg det nye sykehuset til Våland

Innlegg i Stavanger Aftenblad 29.4.2014 om plassering av nytt sykehus i Stavanger.

Sivilarkitekt Henrik Lundberg foreslår i Aftenbladet 2.april å legge det nye sykehuset (SUS) til Paradis. At Jernbaneverkets tomt i Paradis bør utnyttes bedre (enn til jernbaneforemål), er nok alle enige om. Og i en by med mangel på areal bør ikke en statlig eid bedrift få lov til å sitte i årevis på en ubebygd tomt som ligger 1000 meter fra byparken. At utnyttelsen bør ses i et bærekraftperspektiv, er nok også de aller fleste enige om.

Men det kan ikke sies å være et bærekraftig alternativ å bygge fylkets største arbeidsplass nesten midt i byen, spesielt en arbeidsplass som i tillegg også antakelig har det største antallet daglig besøkende. Siden nesten samtlige som skal til sykehuset, kommer reisende med egen bil eller kollektivt, er helt påkrevet at det ligger trafikkmessig sentralt. En flytting til Paradis vil muligens gjøre det enklere for kollektivreisende, spesielt med tog, men vesentlig vanskeligere for bilister. Særlig vil dette være tilfelle når Ryfast er ferdig.

Forslaget om å bygge det nye sykehuset ved motorveien, på grensa mellom Stavanger og Sandnes, er heller ikke godt. I dette tilfellet vil det muligens bli bedre for bilistene, men langt verre for de som reiser kollektivt.

Det langt beste alternativet er antakelig å bygge på Våland, og å legge hovedbygget øst for det nåværende sykehuset. Ved å rive Stavanger tekniske skoler, samt en del boliger, vil det kunne frigjøres en tomt på i størrelsesorden 60.000 m2 uten å berøre det nåværende sykehuset. Med 3-4 etasjer over bakken kan dette (Fase 1) gi et brutto sykehusareal på 150-200.000 m2. I tillegg kan det bygges 1-2 etasjer under bakken for parkering og andre formål. Fase 1 kan antakelig bygges uten å forstyrrre de nåværende sykehusaktivitetene nevneverdig, og når denne fasen så er utbygd, kan deler av det nåværende sykehuset rives for å gi plass til nødvendige tilleggsareal.

Dette alternativet vil, i motsetning til Paradis, beholde sykehusets nærhet til motorveien. I tillegg vil det kunne gi en enda bedre adkomst for kollektivreisende. Spesielt gjelder det dersom det som en del av prosjektet blir bygget en 2-300 meter tunnelbane fra Paradis stasjon til et stopp direkte under sykehuset. Tenkes det langsiktig, kan denne fortsettes til universitetet (ca. 2 km).

Når Ryfast er ferdig, vil også tyngdepunktet for befolkningen flyttes nordover, i alle fall midlertidig. Innbyggerne i Randaberg, Rennesøy, Finnøy, Strand og Hjelmeland kommer i tillegg raskere og enklere til sykehuset. Det gjelder også de som kommer med tog sørfra.

Tomta på Paradis bør i stedet benyttes til boligformål. Hvorfor ikke her bygge 10-20 kopier av tårnene i det prisbelønte byggeprosjektet «TRE Tårn» i Sandnes? Utbyggeren kaller dette prosjektet «Dristig, annerledes og utenom det vanlige. Et boligprosjekt som vekker begeistring», med rette. Ti til tjue tårn, som det er meget god plass til, vil gi 330-660 leiligheter i gangavstand til sentrum, og med buss- og togstasjon like ved.

Sivilingeniør Ivar Sætre

Stavanger