Kunst i byen

Innlegg i Stavanger Aftenblad 24.5 om kunst i Stavanger og Barbara Hepworth

Aftenbladet har stilt et stort antall sider til disposisjon for egne journalister, og ikke minst andre debattanter, som har villet si sin mening om det vedtatte salget av skulpturen «Figure for landscape» av den engelske skulptøren Barbara Hepworth.

Sidetallet til tross, det er nok en meget liten del av Stavangers befolkning som bryr seg om dette. At salget ble vedtatt av Stavanger Kunsthall med ca. 60 fremmøtte medlemmer, hvorav rundt 40 stemte for, understreker dette. Men før diskusjonen kom igang, kan en trygt si at skulpturen hadde en meget anonym tilværelse på en plen foran kunsthallen i Madlaveien, godt skjult av store trær der motorveien slutter. Det er sikkert ikke å ta for sterkt i å hevde at 90% av de som daglig kjørte, eller gikk, forbi aldri la merke til skulpturen. Og blant resten av befolkningen var det nok enda flere som var uvitende om den.

Skulpturen er en av 7 som ble laget, men på hjemmesiden til Hepworth-museet er den i Stavanger ikke en gang nevnt. Det betyr selvsagt ikke at den er dårlgere enn de andre. Antakelig er den identisk, og det er liten tvil om at skulpturen er laget av en betydelig kunster. Det vil derfor være synd om den forsvinner fra byen, og det tjener de styrende til liten ære om de lar det skje.

Spørsmålet om hvorvidt det er etisk riktig for en forening å selge en statue de har fått i gave fra byen, skal her ligge. Men dersom byens myndigheter mener noe med at Stavanger skal være en kulturby, bør de snarest snu, og sørge for at skulpturen blir i byen. Å finne en rimelig kompensasjon til kunstforeningen bør heller ikke være vanskelig, om viljen er til stede.

Etter en positiv beslutning bør skulpturen imidlertid få en langt bedre plassering i sine første 46 år. Her er to forslag:

  1. På plassen foran Stavanger konserthus
  2. På det nå altfor nakne torget

Det første alternativet er det beste.

Ivar Sætre

Stavanger