,

KOSTNADSØKNINGER I TYSK INDUSTRI

Det tyske nettstedet Kalte Sonne rapporterer den 20.februar at Tysklands glassindustri er under sterkt press, og at konkurser truer. I løpet av et år er energikostnadene 5-doblet:

https://kaltesonne-de.translate.goog/ein-erstes-opfer-der-energiepreisentwicklung-die-deutsche-glasindustrie/?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en

Enda verre for Tyskland vil det bli om stålindustrien faller bort. Situasjonen er meget vanskelig, og 200.000 arbeidsplasser kan være i fare:

https://www-welt-de.translate.goog/wirtschaft/article236961679/Energiekosten-200-000-Jobs-in-Gefahr-Stahlindustrie-im-Klima-Dilemma.html?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en

Den tyske stålindustrien har lenge, etter press fra politikerne, arbeidet med å utvikle produksjon av såkalt «grønt stål», for å bidra til å løse «klimakrisen». 

Stålverket til Thyssen Krupp i Duisburg, det største i Europa, bruker i dag ca. 4,5 TWh elektrisk kraft i året. Dersom dette skal konverteres til et «grønt» stålverk, med bruk av hydrogen i stedet for kull til å redusere jernmalmen, trengs 45 TWh. Det er 4,5 ganger Hamburgs bruk av elektrisitet. I tillegg må det investeres milliarder av Euro.

P-O Eriksson, sivilingeniør og tidligere konsernsjef i svenske Sandvik AB, har uttalt følgende:

«Ifølge LKAB er «grønt stål» så langt fra virkeligheten at det kun er politikere som forstår det».

https://swebbtv.se/w/9ws7uv15A1B1jZz3ciDfbv

Det er selvsagt lov å drømme, men ikke dersom drømmene bidrar til å ødelegge samfunnsmaskineriet.