,

Klimapresentasjon – mars 2019

Dette er en presentasjon som vil bli oppdatert.

Trykk på linken nedenfor for å åpne.

2019.03 KLIMA-PRES.

Innhold:

 1. Fronside
 2. Paris-avtalen
 3. Klimasaken er politisk
 4. Alt blir ikke verre – Snarere tvert imot
 5. Det meste går bedre ….
 6. Der blir ikke mer katastrofer og uvær …
 7. Global temperatur varierer
 8. Er målte temperaturer pålitelige ?
 9. Prognosene er gale
 10. Betyr CO2 mye for temperaturen ?
 11. Drivhusgassene H2O og CO2
 12. Målte temperaturer manipuleres
 13. Det kan også bli kaldere (1)
 14. Det kan også bli kaldere (2)
 15. Temperatur og skydekke
 16. Historien tyder på at det blir kaldere
 17. Havstigning
 18. Havisen
 19. Mer CO2 gir en grønnere klode
 20. Er grønne investeringer lønnsomme?
 21. Er Paris-avtalen realistisk?
 22. Hva mener folk (i EU)?
 23. Lar vi oss lure?
 24. Etterspørsel etter energi 2016-2040