,

KLIMA OG LITTERATUR

Etter å ha blitt ruinert av Anitra i Egypt, sier Henrik Ibsens Peer Gynt:

«Vel sant, min forkunnskap er ikke grundig, og historiens indre mekanikk underfundig, men pytt; hvor utgangspunktet er som galest, blir titt resultatet originalest. Hvor løftende dog å sette seg et mål, og drive det gjennom som flint og stål!

Bryte på alle kanter og ender de bånd som binder til hjemstavn og venner, sprenger i luften sin rikdoms skatt, sie sin kjærlighets lykke god natt. Alt for å finne det sannes mysterium,

Det er den ekte forskers kriterium!»

Slik det i dag ser ut, vil det samme kunne sies om norsk (og global) politikk om 5-10 år, når de økonomiske resultat av den akselererende utviklingen for å stoppe en tenkt global oppvarming for alvor begynner å vise seg.

For å nå mål satt i Paris-avtalen i 2015, skal hele verden innen 2050 gjøres «klimanøytral». Det innebærer at samtlige utslipp av menneskeskapt karbondioksid (CO2) til atmosfæren skal fjernes – gjennom utslippsfri industri eller oppsamling og injisering av CO2 i bakken. Globalt innebærer det:

  • Stopp av alle fossile kraftverk, eller utslipp fra disse
  • En storstilt utbygging av anlegg for såkalt fornybar energi, vesentlig fra sol og vind
  • Elektrifisering, eller fornybar omlegging, av all transport og industriell virksomhet

Regjeringen har nylig etablert en norsk klimaplan på over 200 sider om dette. Innen 2030 ønsker Regjeringen å gjennomføre en serie av drastiske tiltak i tråd med Paris-avtalen. 

Forhåpentlig ender ikke dette i full ruin. For de skadelige konsekvenser som ønskes unngått, eksisterer ikke.

Mange er kjent med sagaenes fortellinger om at vikingene dyrket korn på Grønland for 1000 år siden. Likeledes at romerne dyrket vin i Nord-England. Mindre kjent er det at i 1217, det året Håkon Håkonson ble konge i Norge, hadde Norge en så varm vår og sommer at det kunne høstes to avlinger. Dette er beskrevet av to samtidige skalder, for øyenvitner å regne, i Flatøy-boka (se også etterord nedenfor):

Olav Kvitaskald:

Trær og fugler ga to ganger frukt

Den ene sommer, gjeve menn

seg storlig gleder

Så tydelig strålte fyrstens heder

Sturla i Håkonarkvida:

Utvilsomt bar frukttrærne den ene sommer to ganger,

Og i gode varme våren to ganger villfugler verpet

I Egypt kan det vanligvis høstes to ganger i året, og gjennomsnittlig minimumstemperatur er der rundt 20 grader Celsius. Slike temperaturer ønskes helst fjernet fra Europas «politisk korrekte» klimahistorie.

Den verdenskjente amerikanske forfatteren Michael Crichton (bl.a. Jurassic Park) skrev i boka «En tilstand av frykt» (State of Fear) om en klimaorganisasjon som bukte frykt for å oppnå sine mål. Det ligner mye på dagens klimaaktivister. Mest kjent er Crichton for sin uttalelse om sammenblandingen av vitenskap og konsensus: 

« Konsensus fins ikke i vitenskapen. Dersom det er konsensus, er det ikke vitenskap. Dersom det er vitenskap, er det ikke konsensus. Punktum.»

Det er på tide verden blir mer realitetsorientert.

**********************

Etterord om Håkon Håkonsson:

Under Håkon Håkonsson var Norge på sitt største (dersom andelen av Antarktis ikke regnes med). Han regjerte over Noregs-veldet. Hadde det ikke vært for at han etterkommere ikke fikk nok sønner, ville ikke Norge havet under Danmark i over 400 år, og Shetland ville ikke blitt gitt som medgift til en dansk prinsesse til Skottland. Og nesten all den britiske oljen hadde vært norsk …..

 

*****************************************************

REFERANSER

https://www.ivars.no/nar-utgangspunktet-er-som-galest/

Fra Peer Gynt, i 4.handling:

«Vel sant, min forkunnskap er ikke grundig, og historiens indre mekanikk underfundig, men pytt; hvor utgangspunktet er som galest, blir titt resultatet originalest. 

Hvor løftende dog å sette seg et mål, og drive det gjennom som flint og stål!

Bryte på alle kanter og ender,

De bånd som binder til hjemstavn og venner,

Sprenger i luften sin rikdoms skatt, 

Sie sin kjærlighets lykke god natt, 

Alt for å finne det sannes mysterium,

Det er den ekte forskers kriterium!»

Fra Brand, slutten av 4.akt:

Sjel, vær trofast til det siste! Seirens seir er alt å miste. Tapes alt din vinning skapte, evig eies kun det tapte!

Verden blir stadig grønnere: 

https://notrickszone.com/2021/02/24/nasa-vegetation-index-globe-continues-rapid-greening-trend-sahara-alone-shrinks-700000-sq-km/

Klimameldingen:

https://www.regjeringen.no/contentassets/a78ecf5ad2344fa5ae4a394412ef8975/nn-no/pdfs/stm202020210013000dddpdfs.pdf

*************

Håkon Håkonsen (1203-1263) ble tatt til konge i Norge i 1217. Om det året kvad Olav Kvitaskald: