CURRICULUM VITAE (CV)

Ivar Sætre
Født: 9 oktober 1945
Norsk statsborger – Gift med Gail Lee Sætre (fra Los Angeles)

3 barn

Pensjonist/RAVI Konsult

UTDANNELSE

Sivilingeniør (M.Sc.)
NTNU (NTH) – Bygningsingeniøravdelingen, 1964-68

Studier i fysikalsk metallurgi og mekanisk teknologi ved UMIST (UK) og NTNU 1971-74

ARBEIDSERFARING

Fra juli 2012 : pensjonist
Aktiv deltaker i avisdebatter, om en rekke tema:
Energi, Kollektivtrafikk, Klima og miljø, Politikk og økonomi, Vitenskap, Religion og livssyn m.m.

Medlem av tenketanken Seniortanken i Stavanger siden 2013 (seniortanken.com).

September 2010- June 2012: HSEQ manager i oljeselskapet Fortis Petroleum Norway AS.

Oktober 2007- April 2010:  HSEQ manager i oljeselskapet Excel Expro Norge AS

Oktober 2007: Pensjonert fra Statoil (en dag i StatoilHydro)

Februar 2006 – Oktober 2007: Konsernrevisjonen i Statoil.
Granskingsleder i spesialgruppe for gransking av alvorlige hendelser

 • Ledet gransking av alvorlige hendelser/ulykker i Iran og på norsk sokkel
 • Deltaker i konsernrevisjoner.

Ledet kurs i gransking for nye granskingsledere i StatoilHydro (nå Equinor).

2003-2006: Statoil International (INT E&P) – Rådgiver HMS&K

 • Ledet 4 granskinger i Iran
  • feil installasjon av jacket
  • alvorlig hendelse på byggeplass
  • alvorlig hendelse på kontor i Tehran
  • dødsfall av dykker
 • Utarbeiding av HMS-program og koordinering av HMS-nettverk
 • HMS-rapportering
 • Koordinator for Statoil INT vedrørende Statoils styringssystem
 • Deltaker i ARPEL Climate Change Working Group (Latin-Amerika)

2002-2003: Statoil INT E&P – Rådgiver HMS Miljøstyringssystem (ISO 14001)

1999-2002: Utstasjonert til Statoil Venezuela (Caracas)

 • Prosjektkoordinator forretningsutviklingsprosjekt (Intercampo Norte)
 • Medlem av kjernegrupper for Statoil-oppfølging av tungoljeprosjektet Sincor (nå Petrocedeno) og prosjektet LL-652. HMS&K og utbygging.
 • Tungoljestrategi for Statoil i Venezuela.
 • Prosjektleder for ISO 14001-sertifisering av Statoil Venezuela.
 • Etablering av Sincor Business Plan 2001-2005 og 2002-2006.

1997-1998: Statoil INT E&P -Technology (INT TECH) – Project Manager

1996- 1997: Statoil E&P INT Africa & America forretningsutvikling (Venezuela)

1994-1996: Sleipner Vest Project

 • Teknisk leder -byggeplass for bygging av to stålunderstell (SLB og SLT) ved Aker Verdal

1992-94: Statoil E&P INT Africa & America forretningsutvikling

 • Forretningsutvikling i Nigeria og Angola

1990-92 Statoil E&P INT FSU (Former Soviet Union) – forretningsutvikling i Statoil/BP-alliansen i Russland

1988-90: Statoil T&U (teknologi og utbygging) – prosjektutvikling norsk sokkel

1987-88: Permisjon fra Statoil

 • Reise jorda rundt, med 6 måneder ombord på jekta S/S Svanhild, bygget i 1889.

1983-87: Statoil T&U (teknologi og utbygging)

 • Prosjektutvikling norsk sokkel (flere prosjekt)
 • Oppfølging av ekstern forskning, Raufoss/SINTEF (Aluminium Offshore, High Strength Concrete)

1975-1983: Årdal og Sunndal Verk (ASV) a.s. (nå Hydro Aluminium a.s.), Sunndalsøra

 • Forretningsutvikling – aluminium
 • Oppbygging av bedrift for produksjon av strekkmetall (Ampliform)
  Ett av produktene ses i dag langs alle hovedveier som skiltmaster i aluminium.

1971-75: SINTEF – Avdeling for mekanisk teknologi

 • Studier/forskning i mekanisk teknologi og fysikalsk metallurgi
 • Studieopphold i Manchester (UMIST) 1972-73
1970-71: Rådgivende ingeniør hos Olaf Abel Engh, Drammen

1969-70: Militærtjeneste – Kvartermester (U/kvm)

 • Vollmester ved Ramsund orlogsstasjon i 11 måneder

1964-68: Studier ved NTH (bygningsingeniøravdelingen)

1961-64: Ålesund off. høgre almenskole (gymnas)

1948-68: Oppvekst i Ålesund

1945-48: Første barneår i Solemdal i Bolsøy kommune (nå Molde)