Ingen hast med el-biler

Stavanger Aftenblad 27.8.2012

Torfinn Ingeborgrud har i det siste hatt en debatt med Ingebjørg Folgerø om energi. I det siste innlegget refererer han blant annet til noe Folgerø skrev om el-biler, med referanse til en artikkel i Teknisk Ukeblad, som skrev at den tyske professoren Hans Peter Lenz hadde funnet at i dagens situasjon medfører el-biler større utslipp av karbondioksid (CO2) enn mange bensin- og dieseldrevne biler. Ingeborgrud hevder at Lenz er ansatt i bilindustrien i Bonn, og tydeligvis ikke kan uttale seg objektivt, men Lenz var dog i 28 år leder for institutt for forbrenningsmotorer ved universitetet i Wien. Ingeborgrud skriver videre at andre studier har kommet til motsatt konklusjon. Ingeborgrud kunne godt referert hvilke studier han referer til.

Da undertegnede ble brukt som referanse (til Teknisk Ukeblad) av Folgerø vedrørende el-biler, har jeg foretatt noen nærmere undersøkelser.

Ole Henrik Hannisdahl, prosjektleder i organisasjonen Grønn Bil, hadde også lest artikkelen i Teknisk Ukeblad. Han valgte å latterliggjøre Lenz i en artikkel med overskriften «Om kullfyrte elbiler og huleboere». Heller ikke han kom med noe faktisk kunnskap, kun retorikk. I slutten av artikkelen henviste han imidlertid til to nettsteder for hhv. det sveitsiske EMPA-instituttet og Volkswagen «som motvekt til den tyske professoren».

Begge nettstedene understøtter imidlertid professor Lenz.  EMPA konkluderer med at «the type of electricity is the key», og Volkswagen at «energikilden avgjør en el-bils samlede CO2-regnskap». 

EMPA skriver at effektive konvensjonelle biler kan være renere enn el-biler drevet med «skitten» elektrisitet fra f.eks. kullkraft.

Volkswagen har sammenlignet en diesel Golf TDI Blue Motion med en tilsvarende el-bil, Golf Blue-e-Motion. Mens diesel-bilen har et «vugge-til-grav»-regnskap på 111g CO2/km, bruker el-bilen drevet med steinkull 196 g CO2/km. El-bilen slipper altså ut reelt 1,76 ganger så mye CO2 som diesel-bilen (Lenz fant 1,6 ganger så mye).

Så lenge kullkraftverkene går i Europa, er dette den reelle forskjellen mellom en el-bil og en dieselbil (og en bensinbil), og det var poenget til professor Lenz. Det gjelder også for Norge så lenge det kan eksporteres fornybar kraft.

At el-biler har fordeler mht. luftforurensing (i alle fall i perioder) er det ingen tvil om. At de derfor kan gis spesielle fordeler i utsatte områder bør være en lokal beslutning. Dette vil helt sikkert skje i mange av verdens storbyer, og sikre at el-biler blir laget i så store serier at de kan utvikles videre. Denne utviklingen trenger derfor ikke skje i Norge. Med mulig unntak for noen dager hvert år i Bergen og Oslo, kanskje også noen andre steder, er luftforurensning ikke noe stort problem i Norge. De aktuelle dagene kan kanskje folk heller lære seg å benytte kollektivsystemet. Da slippes det ut minimalt med ekstra CO2.

Ivar Sætre

Sivilingeniør, Stavanger