, ,

Ingen grunn til store fordeler for el-biler

I et leserinnlegg i Stavanger Aftenblad den 11.mars ber lederen for Rogaland elbilforening myndighetene om å «ikke fjerne fordelene for el-bil-eierne, da vil salget gå ned».
Selvsagt vil salget gå ned uten fordeler, men det er ingen grunn til at el-biler skal ha vesentlig større fordeler enn andre biler.
Ifølge Finansdepartementet er verdien av avgiftsfritak for hver eneste el-bil:
Liten: ca. 80.000 kroner
Mellomstor: ca. 250.000 kroner
Stor: ca. 450.000 kroner
Dette fritaket er det andre enn el-bileiere som betaler.
Og hvorfor skal en person med høy inntekt, og som kjøper en bil til 1 million kroner, få en avgiftslette på nesten en halv million?
Dersom det ønskes renere luft i bysentra, er det langt bedre, og mye billigere, måter å gjøre dette på:
– Parkeringsforbud for fossile kjøretøy
– Hyppigere og billigere kollektivtransport
Gjeldende politikk er feilslått. Fordelene er minimale, og det er ingen grunn til å subsidiere el-biler.
Utsalgspriser i 2021:
Liten bil: ca. 250.000 kroner
Mellomstor bil: ca. 600.000 kroner
Stor bil: ca. 1.000.000 kroner