Hvorfor ikke ta buss til flyplassen?

Publisert i Stavanger Aftenblad 9.1.2016

Undertegnede tok nylig buss til flyplassen. Fra Vaulen til flyplassterminalen tok det 50 minutt, inkludert 10 minutters gange, 5-10 minutters venting og bytte fra buss nr.2 til nr.9. Hadde det ikke vært for at buss nr.9 gjør en lang rundtur gjennom deler av Sola kommune, samt unødvendig venting, ville turen tatt 10-15 minutt kortere tid. De som bor nært et busstopp, kan derfor gjøre turen på vel 30 minutt. Og det til en uslåelig pris: 33 kroner for voksne og 17 for pensjonister, studenter og barn.  For de som kan ta buss nr.9 fra Stavanger via Tananger, gjelder det samme.

Det synes imidlertid som Kolumbus ikke er interessert i at folk skal ta buss til flyplassen. Det skyldes primært at buss nr. 9 til tider har altfor sjeldne avganger med derav følgende risiko for lang venting, samt rundrunden i Sola. Det eneste fornuftige, dersom det ønskes at at folk skal ta buss til flyplassen, er å opprette en direkte bussforbindelse (ekspress) mellom Gausel stasjon og flyplassen. Den bør gå gjennom de viktigste kontor- og forretningsgatene på Forus, og videre langs Sola-splitten. Reisetiden fra Gausel stasjon til flyplassen vil da bli 10-15 minutt. Fra sentrum i Stavanger eller Sandnes kan en da komme til flyplassen på 20-25 minutt, dersom bussene korresponderer med alle tog på dobbeltsporet. Tidsmessig kan en privatbil da knapt konkurrere, når parkeringstida tas med. Økonomisk er det ingen tvil om hva som er best. Kostnader for privatbil med parkering koster 3-5 ganger så mye, selv for 2-3 personer. Drosje er 5-10 ganger så dyrt!

Det er på tide at Kolumbus, og beslutningsdyktige samferdselspolitikere, tar til fornuft og gjør noe. De eneste som vil tape på dette, er Avinor som eier av parkeringsplassene ved flyplassen. Alle andre vil spare, om de tenker økonomisk. Økonomisk tenking har riktig nok i stor grad vært fraværende på Nord-Jæren det siste 10-året, men tiden er inne for å friske dette opp igjen. At dette, med stor sannsynlighet, vil resultere i mindre biltrafikk er også et gode både for miljøet og de som fortsetter å kjøre.

Et lite problem som omtales i Aftenbladet 6.januar, er samordning av tog- og bussbilletter. Det mest fornuftige i den forbindelse er at Kolumbus overtar ansvaret for kollektivtrafikken på Jærbanen (Stavanger-Egersund). Jernbaneverket/NSB kan, og bør, selvsagt fortsatt være ansvarlige for driften jernbanemateriellet.

Ivar Sætre

Sivilingeniør

Stavanger

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar