Global temperatur og CO2

Figuren nedenfor viser en nesten perfekt korrelasjon mellom global temperatur (satellitter UAH) og ENSO-ineksen (El Niño og La Niña) for havtemperaturen i Stillehavet i perioden 1079-2019. Det eneste unntaket er rundt 1992, etter utbruddet av vulkanen Pinatobu på Filippinene.

Figuren nedenfor viser utviklingen i global temperatur (rødt/svart) og innholdet av CO2 (grønt) i atmosfæren fra 1860 og fram til i dag. Korrelasjonen er langt fra god.