Om vegbygging i Stavanger-området. Sendt inn til Stavanger Aftenblad, men ikke antatt.

Aftenbladet meldte den 7.februar om at det kan ventes fullt kaos i flere år på mange hovedveier i området. Det skyldes flere større veiprosjekt som starter opp i løpet av det neste halvåret, bl. a. på E39 ved Mosvannet og sør for Sandnes, Fv44 på Forussletta og i Sømmevågen ved flyplassen. I tillegg skal det kjøres 50.000 billass med utsprengt steinmasse fra Mosvannet til Jåttåvågen, riktignok fortrinnsvis om natta. Vegvesenets anbefaling til bilistene er å ta buss de neste 2-3 åra (forutsatt at tidsplanene holder). De kunne antakelig like godt anbefalt folk å gå, siden bussene, med noen få unntak, må stå i de samme køene som bilene. Sykkel er sannsynligvis et godt alternativ.

Det er selvsagt godt å høre at det skal bli bedre etterpå. Ellen Solheim, leder i fylkets samferdselsutvalg, garanterer køer, men mener det ikke blir kaos. «Folk flest tolererer perioder med kø når de vet at resultatet blir bra», sier hun. Mon tro hvilket grunnlag hun har for å si det?

Oppslaget i Aftenbladet kom nok som en stor overraskelse på de fleste. Tre dager tidligere, den 3.februar, meldte riktignok Aftenbladet at det nå er «fullt trykk på bussveien». Av de prosjekt som er nevnt ovenfor, gjelder kun det på Forussletta bussveien. Men innen sju år (i 2021) er denne planlagt åpnet. Av kødannende prosjekt som her må gjennomføres, kan nevnes: Hinnasvingene, Gausel, Kannik. På to av disse kan det riktignok, med politisk vilje, gjennomføres drastiske forbedringer ved å innføre enveiskjøring i Hinnasvingene/Gamleveien, og reservere ett felt i hver retning for kollektivtrafikk i Kannik. Kollektivtrafikken vil da gli langt bedre.

Men det synes ikke som det er planlagt gjort noe som helst vesentlig med bussrutene. Skal trafikken kunne gjennomføres på en noenlunde tilfredsstillende måte de neste åra, er bussene (som Vegvesenet har innsett) helt nødvendige. Nøkkelorda her er imidlertid BUSS+TOG. Dette er en gylden mulighet til å få økt utnyttelse av dobbeltsporet mellom Stavanger og Sandnes. Her er oppskriften:

  1. Start matebusser til stasjonene på Jærbanen, med samme frekvens som toget, til og fra tett bebodde områder langs dobbeltsporet. 
  2. Øk frekvensen på toget til hvert 10.minutt (eller oftere) i rush-tiden, 20 minutter ellers.
  3. Fjern kritiske flaskehalser for busstrafikk. I tillegg til på Fv44 vil dette si i Kannikbakken og Ullandhaugvegen, samt Forusbeen (og Forus Øst/Vest generelt). Steng eventuelt veier med alternative ruter for biler.
  4. Legg ned bussrutene 1 og 3 langs Fv44, men behold rute nr. 2. 
  5. Start matebusser mellom flyplassen og Gausel stasjon, med stopp på Førus Øst/Vest og i Solakrossen.
  6. Overfør ansvar for drift av toglinjen mellom Stavanger og Egersund til Kolombus for bedre samordning.
  7. Sørg kontinuerlig for at øvrige deler av Nord-Jæren får et bedre kollektivtilbud.

Bussruten mellom Gausel stasjon og flyplassen kan brukes som en forløper til en toglinje mellom disse stasjoneen, via Forus Øst/Vest.

Som innbitte bybanetilhengere er dette selvsagt vanskelig å svelge for den politiske eliten, spesielt i Stavanger. Men det kan vanskelig hevdes noe annet enn at de problemene som har oppstått, skyldes en overdreven og langvarig tro på bybanens fortreffelighet. Ansvaret for dette, og mangelen på langsiktig tenking, ligger der. 

Det er kommunevalg om vel et år. Her vil velgerne ha anledning til å stemme bort uansvarlige politikere. Men de har nå en gylden sjanse til å redde æren.

Sivilingeniør Ivar Sætre

Stavanger

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar