,

Forstår SPU økonomi?

Kommentaren nedenfor ble publisert i Stavanger Aftenblad den 16.april 2021, under tittelen Forstår Oljefondet økonomi?

Når det i tittelen på dette innlegget står SPU, er fordi Statens Pensjonsfond Utland (SPU) er det offisielle navnet på avdelingen i Norges Bank som steller med Oljefondet.

For de som ikke vet det, er SPU en forkortelse for Statens pensjonsfond utland, mer kjent som Oljefondet. Stavanger Aftenblad (Ø24) skrev den 7.april at Oljefondet hadde kjøpt 50% av det største vindkraftverket i Nederland,  Borssele 1&2, fra det danske selskapet Ørsted. Vindparken består av 94 stk. 8 MW havvindturbiner, plassert på 14 til 36 meters havdyp.

«Dette tror vi er en superfin første investering», uttalte direktør for eiendom- og infrastrukturinvesteringer Mie Holstad i Oljefondet. Mon det?

Med en total effekt på 752 MW og en gjennomsnittlig årlig full kapasitetsutnyttelse i 3000 timer, kan vindparken produsere 2200 millioner kWh (2,2 TWh) i året. Dersom hver husstand i Nederland bruker 10.000 kWh/år, vil det si at produksjonen kan forsyne 220.000 husstander med strøm hvert år (ikke 1 million som Aftenbladet skrev). Med ustabil produksjon, må produksjonen imidlertid støttes opp med balansekraft, til tider tilsvarende hele kapasiteten på 752 MW.

Oljefondet har kjøpt halvparten av vindparken, dvs. en kapasitet på 376 MW, for 13,9 milliarder kroner. Det tilsvarer rundt 4500 dollar/kW, antakelig mer enn et nytt kjernekraftverk, med samme kapasitet i dag vil koste. En liten modulær reaktor (SMR) kan ferdigstilles i fabrikk, med effekt fra 50 til 500 MW. Dette er fleksible kraftverk som kan installeres på skip eller på land, og kan, i motsetning til vindkraft, levere stabil kraft døgnet rundt, hele året.

Borssele 1/2 har en garantert strømpris på ca. 80 øre/kWh i 15 år. En årlig produksjon på 1,1 TWh (Oljefondets andel) vil gi en brutto inntekt over 15 år på omtrent 13,5 milliarder kroner, litt mindre enn Oljefondet betalte i 2021. Ingen god avkastning, spesielt når driftsutgifter ikke er tatt med. Det betales heller ikke noe for levering av ustabil kraft. 

At en 50% eierandel i et vindkraftverk også bør kreve at Oljefondet etablerer egne faglige ressurser innen vindkraft, er ikke nevnt i Aftenbladet.

De eneste som tjener på dette, er antakelig Ørsted. De fikk en regnskapsmessig gevinst på rundt 7 milliarder kroner på handelen.

Ivar Sætre

Sivilingeniør

Stavanger

*****************************

https://e24.no/boers-og-finans/i/Epe8zP/oljefondet-kjoeper-havvindparkandel-for-139-milliarder-kroner?referer=https%3A%2F%2Fwww.aftenbladet.no

Figuren nedenfor viser resultatet av en analyse fra 2018 (riktig nok en av flere) over kostnader ved energiproduksjon.

https://www.dn.no/leder/oljefondet/fornybar-energi/nicolai-tangen/dn-mener-en-darlig-start-for-gronne-investeringer/2-1-994605

https://www.ivars.no/oljefondet-inn-i-vindkraft/