, ,

FLOMSIKRING – Stavanger Havn

Innlegget nedenfor er sendt til Stavanger Aftenblad, men ikke tatt inn i avisa.

Ifølge reportasjer i Aftenbladet har konsulentselskapet Norconsult anbefalt at det bygges en flomvegg langs kaikanten i Stavanger sentrum. En foreløpig kalkyle antyder at dette kan gjennomføres for den nette sum av 255 millioner kroner. Basis for dette er at «Etter gjeldende nasjonale vurderinger kan Stavanger forvente en havnivåstigning på 36 cm i 2050, økende til 79 cm i 2090. Havstigningen kommer på toppen av stormflo-effekten som Stavanger stadig får smake på».

Stormflo-effekten er det liten tvil om at eksisterer, og kan observeres jevnlig. Det kan imidlertid ikke ventes at den vil øke i tida som kommer, snarere det motsatte.

Estimert havnivåstigning grunnet en eventuell global oppvarming, bygger på analyser med datamodeller. Disse kan det imidlertid stilles store spørsmålstegn ved. De stemmer ikke sammenlignet med observasjoner.

Byen Sydney ligger på østkysten av Australia, langt ute i verdens største havbasseng, Stillehavet. Det er rimelig å anta at havstigningen der representerer et globalt gjennomsnitt. Siden før 1890, i over 130 år, er havnivået målt  i Sydney havn, ved Fort Denison. I løpet av disse 130 åra har vannstanden steget lineært, med 0,74 mm/år (se figur nedenfor). Det tilsvarer 7,4 cm på 100 år. I samme periode har innholdet av CO2 i atmosfæren steget fra ca. 280 ppm til dagens nivå på rundt 410 ppm, nesten 50%. Lite tyder på at det er en sammenheng mellom havstigningen i Sydney og atmosfærens innhold av CO2.

Noen kan hevde at den lave havnivåstigningen i Sydney skyldes at den australske geologiske platen også stiger. Nyere målinger tyder imidlertid på at platen synker, noe som skulle tilsi at den reelle havnivåstigningen er mindre enn den som er målt mot et fast punkt i Sydney havn.

For Stavanger gjelder antakelig det samme. Som kjent har den skandinaviske halvøya i gjennomsnitt steget siden istida, og stiger fortsatt mange plasser. I Stavanger er det imidlertid registrert en økning i havnivået. Ifølge nettstedet «Tides and Current» har havet der steget jevnt med 0,36 mm/år siden 1920, dvs. 3,6 cm på 100 år. Dette må betegnes som helt ubetydelig, og skulle ikke gi grunn for noen som helst frykt for store oversvømmelser. 

Dersom forretninger og bedrifter er redde for oversvømmelser, spesielt ved stormflo, er en langt bedre løsning å plassere alle varer som kan skades av vann, på hyller. I første omgang skulle en halv meter over gulvnivået holde i lang tid. Ved nybygg og ombygginger kan dette enkelt forbedres.

På denne måten kan 255 millioner kroner enkelt spares, og frykten for oversvømmelser legges på hylla.

Ivar Sætre

Sivilingeniør

Stavanger

 

**********************************

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/dleEwo/kommunen-vil-bygge-flomvegg-langs-hele-kaikanten

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/zg2m31/ingen-pause-for-flomvern-av-sentrum

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Ob36b3LbQiE

https://www.stavanger.kommune.no/siteassets/samfunnsutvikling/planer/reguleringsplaner/varsel-om-oppstart/planprogram-holmen-og-ostrehavnfronten/presentasjon-planprogram-05032020.pdf

Australsk plate synker?

https://www.ga.gov.au/news-events/events/public-talks/public-talks-archive/what-goes-up-must-come-down-why-is-australia-sinking

Stavanger:

https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=040-261