Fakta om klima?

Innlegg i Stavanger Aftenblad 10.5.2014 om klima.

Aftenbladet hadde den 7.mai en helsides artikkel der den norsk-amerikanske professoren Dag Nummedal sammenligner klima med Charles Darwin, og hevder at «det er like sikkert at den globale oppvarmingen er menneskeskapt som at Charles Darwins utviklingslære er et faktum». Nå er det mange, antakelig stadig flere, som stiller et spørsmål ved utviklingslæren. Det er et faktum at det ikke fins noen troverdig vitenskapelig teori om hvordan den første cellen oppsto, og den kambriske eksplosjon for ca. 530 millioner år siden stiller et meget stort spørsmålstegn ved den gradvise utviklingen, som er en forutsetning for utviklingslæren.

Nummedal hevder videre at «med mindre man har data bak et motargument, så er ikke argumentet særlig verdifullt». Hva skal man så si om eksemplene Nummedal bruker om den globale temperaturen de siste 200 åra?

«Fra1850 og fram til 1930 har vi sett en veldig rask økning i den globale temperature?». At temperaturen økte etter at den 2-300 år lange «lille istid» sluttet  rundt 1750, er ikke unaturlig. Men denne oppvarmingen var mindre enn den som skjedde i perioden 500-1200. Dessuten stoppet oppvarmingen rundt 1880, og temperaturen sank de neste 40 åra.

«Så var det en stor global depresjon og 2. verdenskrig. Da sto plutselig temperaturen stille .. Men fra1945 til idag har det vært en periode med veldig rask økning i den globale temperaturen». Fra ca. 1920 til 1945 steg imidlertid den globale temperaturen, for deretter å synke frem til rundt 1975. Da begynte temperaturen igjen å stige, frem til 1998. De siste 16 åra har den globale temperaturen hatt en svakt synkende trend.

Man kan trygt si at Nummedal ikke bruker særlig gode argumenter for den globale oppvarmingen.

Ivar Sætre

Sivilingeniør

Stavanger