,

Et integrert valg?

Stavanger Aftenblad 13.8.2011

Om språk i valgbrosjyrer og -materiell.

I løpet av de siste dagene har de fleste stemmeberettigede mottatt en brosjyre med informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Brosjyren er utgitt på bokmål, nynorsk og hele 3 samiske språk. I tillegg har hver eneste av disse brosjyrene et sammendrag på 10 (!) andre språk (av disse er kun engelsk vest-europeisk).

Men ikke nok med det. Den komplette brosjyren er også utgitt på disse 10 ikke-norske språk (uten sammendrag). Grunnen er selvsagt å ”hjelpe” innvandrere med å stemme. For å kunne stemme ved lokalvalg, er det tilstrekkelig å ha ”vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen”, samt fylle 18 år innen utgangen av 2011.

Etter all diskusjonen om integrering burde utgivelse på andre enn norske språk være helt unødvendig. Den som etter 3 års sammenhengende bosetting i Norge ikke har lært seg godt nok norsk  til å forstå en enkel brosjyre, kan ikke ha vært interessert i å lære seg norsk i det hele tatt. Brosjyren må nesten betraktes som en oppfordring til desintegrasjon.

Og man kan videre spørre om hva vedkommende vet om de forskjellige partiene og kandidatene som er på valg. Er det slik at dette er noe noen som forstår det, skal fortelle ham eller henne? I så fall er hemmelig valg i dette tilfellet en parodi.

Til slutt i brosjyren står det noe som også er verdt å merke seg. Det betyr ikke lenger noe om det gjøres feil. Stemmen blir likevel ikke forkastet. Er det så langt vi er kommet i utviklingen av kunnskapssamfunnet at det ikke lenger betyr noe om vi ikke en gang klarer å fylle ut stemmeseddelen korrekt?

Ivar Sætre

Stavanger