ET FORNUFTIG KOLLEKTIVTILBUD

Kommentaren nedenfor ble sendt til Stavanger Aftenblad, men ikke publisert i avisa.

**********************************************@

Rektor ved UiS, Klaus Mohn, hadde den 8.februar et innlegg med en anmodning om at «Ullandhaug må få kortare bussruter til byen». Det bør være en selvfølge. 

Når sykehuset kommer i drift, vil det kanskje være over 10.000 som har sin arbeidsplass innenfor et meget begrenset område. I tillegg kommer alle studentene. En stor del av disse, samt besøkende, har behov for rask transport til og fra Stavanger, Sandnes og andre plasser. Den planlagte direkte «busstraseen» mellom det nye sykehuset til Jåttå stasjon vil hjelpe, men er ikke nok.

Det var en lite fremsynt beslutning å bygge det nye sykehuset på Ullandhaug. Men gjort er gjort.

I forbindelse med diskusjonen om plasseringen av det nye sykehuset, ble det også foreslått å bygge en ny jernbane/undergrunn fra Paradis stasjon. Banen kunne legges under et nytt sykehus på Våland (for enkel adkomst dit), og videre frem til universitetsområdet. I tillegg kunne den, relativt enkelt, forlenges til flyplassen, det stedet på Nord-Jæren som har flest reisende. En slik løsning er fortsatt mulig, med stasjoner både på universitetet og det nye sykehuset før flyplassen. Dette vil gi en bedre kollektivløsning enn den nye bussveien. Om banen bør ha ett eller to spor, må selvsagt diskuteres. Den kan eventuelt også bygges som monorail

Før en bane eventuelt blir realisert, må busstilbudet oppgraderes, både for Ullandhaug og flyplassen. Som et første skritt kan traséene for buss nr. 2 og 3 forlenges til flyplassen. Det koster nesten ingenting, og vil forkorte og forenkle reisetiden for svært mange på Nord-Jæren til flyplassen. Det også bli mye rimeligere, spesielt for de som ved å ta buss slipper å parkere en bil.

At trafikken og utslippsregnskapet bedres kommer som et gratis tillegg.