Stavanger Aftenblad 2.12.2010

Ifølge Aftenbladet 27.11 skal det nye kollektivfeltet som nå er under bygging mellom Hillevåg og Mariero være midtstilt. Det vil si at bussene skal kjøre i de to midtfeltene, mens det er foreslått at all annen trafikk (også drosjer, elbiler etc) skal kjøre i de to ytterfeltene nærmest fortauene. Dette for å forberede seg på en eventuell bybane en gang i fremtiden.

Forslaget innebærer at busspassasjerene må krysse det alminnelige (og mest trafikkerte) kjørefeltet for å komme til påstigningsområdet for bussen. Påstigningen vil videre skje på bussenes venstre side, og ikke som nå på høyre side.

I den forbindelse er det to spørsmål som melder seg (og som ikke var besvart i Aftenbladets artikkel):

  1. Hvor mange personskader er det regnet med vil skje årlig i forbindelse med at mange passasjerer (helt sikkert) vil krysse en til dels sterkt trafikkert vegbane utenfor oppmerkede gangfelt?
  2. Ingen busser har i dag dører for påstigning på venstre side. Er det forutsatt at samtlige busser, eller i alle fall de som kjører langs RV44, skal ombygges?

Ivar Sætre

Stavanger