,

Er midtstilt kollektivfelt vel gjennomtenkt?

Stavanger Aftenblad 2.12.2010

Ifølge Aftenbladet 27.11 skal det nye kollektivfeltet som nå er under bygging mellom Hillevåg og Mariero være midtstilt. Det vil si at bussene skal kjøre i de to midtfeltene, mens det er foreslått at all annen trafikk (også drosjer, elbiler etc) skal kjøre i de to ytterfeltene nærmest fortauene. Dette for å forberede seg på en eventuell bybane en gang i fremtiden.

Forslaget innebærer at busspassasjerene må krysse det alminnelige (og mest trafikkerte) kjørefeltet for å komme til påstigningsområdet for bussen. Påstigningen vil videre skje på bussenes venstre side, og ikke som nå på høyre side.

I den forbindelse er det to spørsmål som melder seg (og som ikke var besvart i Aftenbladets artikkel):

  1. Hvor mange personskader er det regnet med vil skje årlig i forbindelse med at mange passasjerer (helt sikkert) vil krysse en til dels sterkt trafikkert vegbane utenfor oppmerkede gangfelt?
  2. Ingen busser har i dag dører for påstigning på venstre side. Er det forutsatt at samtlige busser, eller i alle fall de som kjører langs RV44, skal ombygges?

Ivar Sætre

Stavanger