Er ikke vannkraft lenger fornybar?

Teknisk Ukeblad (TU) 0414 hadde en artikkel om verdens fornybarrekorder, eller som de også kalte det «det pågående verdensmesterskapet i fornybar energi». Artikkelen baserte seg på statistikk fra det sveisiske SolarSuperState Association. På topplista for solkraft sto Tyskland med 403 Watt/innbygger, og for vindkraft Danmark med 730 Watt/innbygger. Siden tallene referer til installert effekt, og ikke til gjennomsnittlig levert effekt, er imidlertid de reelle tallene langt lavere.

Statistikkene omtalte tilsynelatende ikke totale leveranser (eller kapasitet) av fornybar energi. Det mest iøyefallende er at vannkraft ikke er med, selv om TU såvidt nevner at Norges produksjon av el-kraft var 98% fornybar i 2012. Norge har for vannkraft en installert kapasitet på ca. 30 GW, med en gjennomsnittlig levering over året på ca. 15 GW. Det gir hhv. 6000 og 3000 W/innbygger, lang over «rekordtallene» ovenfor. Siden norske vannkraftverk endatil kan levere maksimal effekt når det er vindstille, og om natta, har vi ingenting å skamme oss over, selv om vi ligger på 15.plass i installert vindkraft.

Selv Sveits, hvor ovennevnte statistikk kommer fra, har en fornybar produksjon langt over de tallene som er presentert i statistikken, når landets vannkraftproduksjon tas med (ca. 1/3 av Norges).

Det må forventes at TU i sine artikler bringer et balansert bilde i alle sine artikler, og ikke bare referer utenforstående rapporter kritikkløst.

Ivar Sætre

Sivilingeniør, Stavanger

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar