, ,

ENERGI OG KLIMA

Dette innlegget handler om klima og en eventuell overgang fra fossil til andre former for energi, og hva som skisseres i Regjeringens nye klimamelding. For Norge betyr det lite, men for verden er den eneste løsningen utbygging av ny kjernekraft.

Innlegget er sendt til Stavanger Aftenblad, men ikke antatt.

*********************************

Organisasjonen Klimavenner for kjernekraft hadde nylig et interessant innlegg i Aftenbladet om behovet for en ny klimastrategi. Deres poeng er at en overgang fra fossil energi kun kan skje ved bruk av kjernekraft. Nettsiden deres inneholder en rekke gode argument for dette, og ligner mye på den for en tilsvarende organisasjon i California, Environmental Progress.

Innlegget kom samtidig med fremleggingen av den nye klimameldingen fra Regjeringen, som (selvfølgelig) ble kraftig imøtegått av av MDG i et innlegg 8.januar. Regjeringen går inn for en storstilt satsing på tiltak for å redusere utslipp og innhold av CO2 i atmosfæren gjennom kraftig subsidierte tiltak, som bl.a.:

 • utbygging av havvind (som Norge ikke har behov for)
 • oppsamling og lagring i undergrunnen av CO2 (over 20 milliarder kroner i første omgang)
 • elektrifisering av plattformer på sokkelen
 • full overgang til elektriske biler, og økt beskatning av diesel og bensin

MDG mener klimameldingen er skuffende, og har for få og for svake virkemidler. Det var ikke uventet.

Det kan være gode grunner for å redusere bruk av fossile brensler, men utslipp av CO2 er ikke blant dem. Uansett er dette et problem det ikke er nødvendig å bekymre seg over, som beskrevet i innlegget fra Klimavennene. Det er enda bedre beskrevet og forklart av 1.amanuensis Jan Emblemsvåg (NTNU Ålesund) i et presentasjon i Tekna den 20.januar. 

Presentasjonen ligger på tekna.no, og burde være obligatorisk informasjon for alle som er interessert i energi og klima, ikke minst norske politikere. Her skal det bare nevnes noen hovedpunkt fra presentasjonen:

 • Livstidsutslipp (totalt) av CO2 langt lavere enn fornybar energi (CO2eq/kWh)
 • Langt mindre plasskrevende enn sol og vind
 • Langt mindre materialbruk (tonn/kWh) enn sol og vind 
 • Mye lavere dødsrisiko enn alle andre energiformer
 • Stabil kraft (i motsetning til sol og vind)
 • Nesten ubegrenset tilgang på energi (nye reaktorer klare til rundt 2030)
 • Radioaktive rester fra gamle reaktorer kan brukes på nytt med enorm energiutnytting. Fra å være et miljøfarlig avfall, blir dette i stedet en enorm ressurs.
 • Små modulære reaktorer (SMR) er under utvikling i en rekke land, og vil kunne revolusjonere energiproduksjonen i løpet av en dekade
 • Grunnstoffet Thorium, som Norge har store ressurser av, kan bli et viktig råstoff for nye reaktorer. 
 • Kjernekraftreaktorer har vært benyttet i ubåter i over 60 år. Bruk av nye SMR i skip kan revolusjonere all skipsfart, uten bruk av batteri.
 • Kjølevann fra nye reaktorer kan benyttes til produksjon av store mengder hydrogen.

Norges siste bidrag til kjernekraft er en beslutning om å fjerne eksisterende anlegg, og bygge ned all kompetanse, til en tital pris på i underkant av 20 milliarder kroner. 

Emblemsvågs prognose for oljeprisen er 0,50 dollar/fat om noen ti-år.

Det er på tide norske politikere våkner, og blir med i utviklingen som nå er igang.

Ivar Sætre

Sivilingeniør

Stavanger

REFERANSER

Jan Emblemsvåg:

https://www.tekna.no/fag-og-nettverk/energi/energibloggen/thorium-og-saltsmeltereaktorer/

https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/kjernekraft-er-billigere-enn-vindkraft/o/5-95-193367

 

MDG:

https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/869B1Q/manglene-i-klimameldingen-er-paafallende

https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/41bgM9/skuffende-klimamelding

Klimavenner for kjernekraft:

https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/WO6y0G/gi-oss-en-ny-klimastrategi-og-debatt