, ,

EN FREMTIDSRETTET ENERGIPOLITIKK

Dette innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad den 5.mars 2021.

Direktøren i NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat), Ketil Lund, skrev i et innlegg i Aftenposten 15.februar at «Vi må utnytte kraftnettet bedre». Ingen er uenige i det. Spørsmålet er hvordan dette skal skje. Innlegget ble skrevet i etterkant av den langvarige kuldeperioden i januar/februar, og som resulterte i en rekordhøy norsk bruk av strøm om morgenen den 12.februar.

Ifølge Lund (og NVE) er den lange trenden at vi bruker stadig mer kraft i Norge, og at effektbruken går opp. Det skyldes i stor grad (unødvendige) politiske beslutninger som elektrifisering av oljeinstallasjoner til havs og en storstilt overgang til elektiske biler. Alt kraftig støttet av subsidier og avgiftsfritak.

Lund nevner videre en rekke andre planer om «kraftkrevende industri» (datasenter, batterifabrikker m.m.), som vil overgå kapasiteten for det eksisterende stamnettet.

Slik situasjonen er i dag, vil dette kreve en kraftig utbygging av stamnettet de neste tiår. Siden det betales av norske strømkunder (unntatt kraftkrevende industri), gjennom nettavgifter, betyr dette høyere strømpriser i fremtiden.

Det er imidlertid på tide å tenke i helt andre baner, gjennom en ny og fremtidsrettet energipolitikk. Her er noen forslag:

  • All ny kraftkrevende industri må skaffe kraften selv (f.eks. >50MW). Det kan eksempelvis gjøres ved installasjon av egen lokal kraft. Det kan være kjernekraft, som vil gi ren kraft uten å belaste stamnettet.
  • En planmessig overgang til 100% bruk av varmepumper til oppvarming for alle større brukere (f.eks. >10.000 kWh/år). En slik løsning vil avlaste stamnettet kraftig.
  • Effektivisering av eksisterende vannkraftverk. Det vil øke tilgangen på elektrisk kraft over hele landet.
  • Eksportavgift for elektrisk kraft. Dette vil sikre innenlandsk kraft, og gjøre eksport lønnsomt.
  • All subsidiering av ny kraft fjernes.

Norge står i en særstilling med hensyn til energi. Selv om vi eksporterer langt mer energi i form av olje og gass enn vi selv bruker, er landet i tillegg nesten selvforsynt med egen fornybar energi gjennom vannkraften. Å gjøre all norsk energibruk 100% fornybar, er mulig uten kraftige forsterkinger av stamnettet. CEDREN/NTNU har estimert at det i Norge kan skaffes 50-70 TWh (30-50% av dagens bruk) ny kraft gjennom oppgradering og utvidelse av vannkraftverk, godkjente nye kraftverk og økt nedbør. Energieffektivisering kommer i tillegg. Kontinuerlig vedlikehold av stamnettet er en selvsagt forutsetning.

Norge bør bistå Europa med energi i nødsituasjoner, men det er ingen plikt for landet å eksportere kraft. Nødvendig infrastruktur for kraftutveksling med utlandet må derfor begrenses til det som er nødvendig.

 

REFERANSER

************************************

Potensiale for energieffektivisering:

 

Ketil Lund

Direktøren i NVE, Ketil Lund, har (endelig) kommet til at elektrifisering av sokkelen er en dårlig idé.

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/bn7jlA/vi-maa-utnytte-kraftnettet-bedre

https://e24.no/det-groenne-skiftet/i/6zXg33/det-groene-skiftet-kan-gje-hoegare-nettleige