,

En fornuftig stopp

Stavanger Aftenblad 4.7.2011

Om jordvern og samferdsel.

Aftenbladet meldte den 24.juni at Sandnes-politikerne truer med å legge planene for utbygging av Vatneli døde, etter at fylkesmannen ikke vil frigi hele Vatneli for utbygging. Dermed blir det stopp for en bydel med 50.000 innbyggere. 

Med stor sannsynlighet er det fylkesmannen som her representerer den sunne fornuft. Å anlegge en stor norsk by i et flott jordbruksområde er ikke noe annet enn galemattias, i alle fall ikke når alternativene er mye bedre.

Alternativet i dette tilfellet er å bygge den nye byen på østsiden av Gandsfjorden, mellom Sandnes og Dale, og kanskje enda lengre nordover. Her kan det bygges ut et stort antall boliger, hovedsaklig på fjellgrunn som er lite eller helt uegnet for jordbruk. Tomtene vil få en storslagen utsikt mot vest. Langs fjorden kan det også på utvalgte steder anlegges miljøvennlige industriområder, f.eks. ved at deler av anleggene sprenges inn i fjellet.

Dersom dette kombineres med ei bro over Gandsfjorden, vil et stort antall mennesker få en meget enkel og raskt tilgang til hele Nord-Jæren. Det gjelder også de som allerede i dag er avhengige av å kjøre gjennom Sandnes for å komme dit.

En enda bedre løsning er å kombinere dette med ei bro over Høgsfjorden, og derved slippe den lange tunnelen i det nåværende Ryfast-prosjektet. Etter den siste brannen i en undersjøisk tunnel, Oslofjordtunnelen, er det nok enda flere som vil kvi seg for å kjøre gjennom slike tunneler. Lange undersjøiske tunneler bør heretter ikke bygges uten meget omfattende (og dermed dyre) sikkerhetstiltak. Det vil det kun være tunneler med stor trafikk som kan bære kostnadene ved. Her i distriktet er det antakelig kun Rogfast som kan tåle de ekstrakostnadene som skal til. Ryfast vil ha et altfor lite trafikkgrunnlag, og er heller ikke av regional strategisk betydning, som Rogfast er. Dessuten vil med stor sannsynlighet begge broene, over Gandsfjorden og Høgsfjorden, kunne bygges for rundt 2/3 av kostnadene ved Ryfast-tunnelen. Prototypen for begge broene er for tiden under bygging over Hardangerfjorden. Dersom det antas at det foretningsmessige og industrielle tyngdepunktet for Nord-Jæren i økende grad vil være på Forus eller lengre sør, er det ingen grunn til å tvinge trafikken fra Ryfylke gjennom Stavanger.

Et tredje steg, som gjerne kan komme først, er å anlegge et stoppested for Jærbanen (dobbeltsporet) på Lura, i nærheten av landfallet for broa over Gandsfjorden. Dette vil i tillegg gjøre det meget enkelt for svært mange å komme til den nye badestranda i Lura-vika, som  det ser ut som politikere i både Sandnes og Stavanger applauderer for.

Det er på tide at noen åpner opp for muligheter og løsninger som er langt bedre enn de nåværende politikere, og planleggere, har lagt opp til, og tilsynelatende sverger til.

Velgerne har muligheten ved kommende kommune- og fylkesvalg. Der det er mulig, bør velgerne sørge for å stryke så mange politikere som mulig som de er uenige med.

Sivilingeniør Ivar Sætre

Stavanger