, ,

Elbiler er gal prioritering nå

Stavanger Aftenblad 12.9.2012

Kristian Prestrud Astad forsøker i Aftenbladet å rettferdiggjøre at elbiler likevel er godt for miljøet. Han vedgår imidlertid at «viss elbilane blir drivne av straum fra tyske kolkraftverk, er han lite miljøvenleg, det er eit faktum». Men det er nettopp poenget, selv om det ikke er nødvendig at kullkraftverket er tysk. Bruk av elbiler fører til økt forbruk av elektrisitet. Det økte elektrisitetsforbruket i Europa må idag komme fra et kullkraftverk, siden annen kraft ikke kan dekke hele behovet for elektrisitet. Det er det som er marginalkraft. For å redusere utslipp av klimagasser (samt støv og andre skadelige gasser), er det ønskelig å fjerne kullkraftverkene – og de mest forurensende først. Økt bruk av elektrisitet, som i elbiler, vil i mange år fremover kun utsette avviklingen av det siste kullkraftverket, og øke miljøutslippene. Å i tillegg subsidiere bruk av slike biler, er derfor idag gal prioritering for å bedre miljøet.

Eksport av norsk vannkraft til Europa bidrar uten tvil til at kullkraftverkene i Europa blir mindre belastet. Det er derfor miljøvennlig. Så lenge denne kraften kan eksporteres, er derfor også bruk av elbiler i Norge lite miljøvennlig, og et dårligere alternativ enn moderne bensin- og dieselbiler. At norske og svenske myndigheter har besluttet en storstilt utbygging av subsidiert vann- og vindkraft (ca. 26 TWh), slik at regionen kan risikere å få et stort overskudd av elektrisk kraft i en lang periode fremover (inntil full overføringskapasitet til Europa er til stede), endrer ikke på denne konklusjonen. Det er fortsatt dårlig prioritering å subsidiere elbiler med i størrelsesorden 100.000 kroner pr. bil. I en slik situasjon vil det antakelig være langt bedre å oppfordre folk til å bruke mer elektrisitet, på bekostning av oljefyring, til oppvarming. Med overskudd på elekrtisk kraft, med tilhørende pressede priser, kan det til og med hende det lønner seg for den enkelte.

At Astad trekker inn atomkraft, er meningsløst i denne sammenheng. Denne kraften har ingen utslipp av miljøgasser, og kan på sett og vis betraktes som marginalkraft. Grunnen til det er imidlertid at det for atomkraft er sikkerhet, og faren for et uhell som medfører radioaktiv stråling, som er ankepunktet. Der de fins, utgjør atomkraften basiskraften for landet. Det er ellers et tankekors at at det nylig ble annonsert at det planlegges bygd 77 nye atomkraftverk i Europa innen 2030.

Programlederen for det det nye aktualitetsprogrammet «Harde fakta», journalisten Jon Hustad uttalte nylig følgende i et intervju i Sunnmørsposten: « Sjølv er eg imot elbilar, fordi dei er vekkasta subsidiepengar og ikkje hjelper miljøet. Men eg køyrer sjølvsagt elbil fordi eg vil ha dei økonomiske fordelane det fører med seg. Staten kastar gratispengar etter oss, og vi tar imot».

Det er essensen om elbiler i Norge idag. Jeg er helt enig med  Hustad, men selv om jeg også er sunnmøring, har jeg ennå ikke tatt det siste steget og kastet meg på subsidiebølgen. At norske politikere har garantert subsidier frem til 2017, kan imidlertid føre til at jeg av økonomiske grunner skifter mening. Elbiler er uansett gal prioritering idag.

Ivar Sætre

Sivilingeniør, Stavanger