,

Elbilen er sikkert en kul bil

O. H. Hannisdahl har i et innlegg 9.august, «En elbil er ikke en kullbil», et nytt forsvar for den ressurskrevende elbilen. 

Elbilen er kun konkurransedyktig på pris i Norge fordi den er fritatt for avgifter. Avgiftsbelagt som andre biler, ville den kostet 2-3 ganger så mye (noen antakelig mer). En elbil som koster det samme som en bensinbil, er altså mer ressurskrevende å produsere. Det er vanskelig å utføre en eksakt analyse av dette, men det er en direkte sammenheng mellom bruk av ressurser og utslipp av CO2 (eller energibruk). Med henvisning til Figur I.11 i boken «Sustainable energy – without the hot air» av David JC MacKay, professor i fysikk ved universitetet i Cambridge, er et godt gjennomsnitt 1 tonn CO2 for hver 2000 dollar (12000 kroner) i brutto nasjonalprodukt (BNP). Dette er imidlertid et forsiktig anslag, siden fysisk produksjon har et større relativt utslipp av CO2 enn andre BNP-bidrag. En elbil som koster 250.000 kroner, har derfor forårsaket et CO2-utslipp på ca. 20 tonn før den er solgt, og en bensinbil til 250.000 kroner omtrent halvparten. En moderne bensinbil som bruker 0,4 liter/mil og kjører 10.000 km/år, vil i løpet av et år slippe ut ca. 1 tonn CO2. Dersom elbilen koster 120.000 kroner mer å produsere, vil den ha forårsaket like mye utslipp av CO2 som en tilsvarende bensinbilen etter 12 års kjøring – før den er brukt!

Det er flere analyser som viser at elbilen idag også forårsaker større utslipp av CO2 i bruk enn en bensinbil. Hannisdahl liker tydeligvis ikke argumentet med at kullkraft i lang tid vil være marginalkraft i Europa. Det betyr at økt bruk av elektrisitet, også i Norge når det er overføringskapasitet til Europa, innebærer økt bruk av kullkraft. Annen elektrisk kraft som blir produsert (fra fornybare kilder), blir uansett brukt. Overskudd av dansk (og tysk) vindkraft kan lagres ved å erstatte vannkraft (som da lagres), men vil i de aller fleste tilfeller kunne brukes direkte et eller annet sted i Europa. Så lenge kullkraftverkene går, er dette tilfelle (men driften blir mindre økonomisk og gir større utslipp). Og kullkraftverk vil å produsere elektrisk kraft i Europa i flere tiår ennå. 

At Hannisdahl bekymrer seg for eierne av store SUVer, er overraskende. Svært mange av disse vil klare seg med en mindre, og mer økonomisk SUV.

Hannisdahl tyr også til det gamle trikset om å «ta mannen i stedet for ballen». Selv om undertegnede har hatt (ikke har) tilknytning til oljebransjen, er dette forholdet for lengst over, og alle ytringer er uavhengige av enhver interesseorganisasjon. Som for de fleste (alle) norske pensjonister er imidlertid en del av pensjonen oljerelatert. 

Avgiftsfritaket for elbiler er en del av det politiske klimaforliket. Som det fremgår av ovenstående, er dette basert på sviktende forutsetninger og gale prioriteringer. Det fins langt bedre måter å redusere utlipp av CO2 på. 

Men elbilen er en kul bil for de som vil raskt frem, eller som bil nummer 2 eller 3.

Sivilingeniør Ivar Sætre

Stavanger

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar