,

Det er vanskelig å spå, spesielt om fremtiden

Dette er en kommentar til en artikkel (kommentar) av journalist Hilde Øvrebekk i Stavanger Aftenblad 13.juni 2019:  «Ingen kan se inn i framtiden«.

*************

«Det er vanskelig å spå, spesielt om fremtiden» skrev Storm P for rundt 100 år siden. Denne regelen har kun ett unntak, spådommen om en katastrofal global oppvarming. Den spådommen har, visstnok, til gjengjeld mer enn 97% pålitelighet, selv om underliggende modeller er påviselig gale.

En verdiskapende økonomisk utvikling er det også vanskelig spå om, og ikke minst gjennomføre politisk. Det fins knapt nok noe godt eksempel på dette, men det fins mange eksempler på at slikt har ført til økonomisk katastrofe. Om økonomisk fremgang sier den østerriksk-amerikanske økonomen og Nobelprisvinneren Friedrich Hayek: «Ingen person, ingen komité, ingen kongress, intet parlament kan planlegge et vellykket økonomisk resultat. Det er derimot mulig å skape økonomisk velstand uten å gi enorm makt til regjeringsansatte – ansatte som, i egenskap av å være mennesker, alltid vil bli fristet til å misbruke slik makt». De ivrigste forkjemperne for «det grønne skiftet» er, dessverre, i dag i en slik situasjon. 

Politikernes viktigste oppgave er å skape rammevilkår for en sunn økonomisk utvikling. Det gjøre ikke ved å subsidiere politiske ideer. Om dette sier Hayek: «Svaret er frivillig utveksling (av varer og kunnskap), eller marked som er basert på privat eiendomsrett og frihet til å inngå kontrakter». 

Det som ble lagt frem av tankesmien Agenda, og referert i Aftenbladet 6.juni, er eksempler på det samme. Her en kort vurdering av de (viktigste) forslag som ble fremlagt av tankesmien:

https://www.ivars.no/politisk-retorikk/