,

Desinformasjon om energi og vindkraft

Innlegg i Stavanger Aftenblad 23.8.2014 om vindenergi.

Vindkraftforkjemperne  Øyvind Isachsen (Norwea) og Rune Hersvik (Norsk Vind Energi) hadde i Aftenbladet 20.august et innlegg om vindkraft med flere tvilsomme påstander. Innlegget var en kommentar til et innlegg fra «oljemannen» Sveinung Vågane, som sikker vil også vil svare om Aftenbladet tillater det. 

Vindkraft er uten tvil en klimavennlig måte å produsere elektrisk kraft på, selv om kanskje få ønsker å ha vindmøllene i sin nærhet. Om mange synes at vindmøllene kan være pene å se på, er det også mange som ser på dem som visuelt søppel.

Men inntil videre er vindmøllene langt fra økonomisk. Det hevdes at Høg-Jæren vindpark siden den ble satt i drift i 2012 har gått i pluss. Det er selvfølgelig når subsidiene tas med, inkludert 511 millioner i investeringstøtte fra Enova Det er muligens ikke tilsiktet, men når forfatterne sier at subsidiene (fra elsertifikatsystemet) utgjør 1,5 øre/kWt på alles strømregning, så er det nok mange som tror at dette er det vinkraftprodusentene får. Men siden subsidiene legges på all strøm som leveres i Norge, er støtten til vindkraftverkene knapt 20 øre/kWt (2014). Med dagens strømpris på rundt 35 øre/kWt, betyr det at subsidiene er rundt 50%. Fordi produksjonen av vindkraft vil øke i åra fremover, regnes det med at tillegget på strømregningen vil 4-dobles innen 2020 (med samme pris på elsertifikatene). Det nevner ikke forfatterne.

At tyske Siemens mener vindkraft vil bli like billig som urenset kullkraft innen 2018-20, rimer dårlig med at det i det østlige Tyskland foregår en kraftig utbygging av kullgruver og kullkraft. Det utvinnes brunkull, den dårligste kullkvaliteten som fins.

Når forfatterne begynner å snakke om subsidier til fossil energi, er de ikke til troende. Med henvisning til FN og IEA hevder de at fossil energi på verdensbasis får årlige subsidier på 3000 milliarder kroner, eller i underkant av 500 kroner for hver eneste innbygger på jorda. Det oppfordres til at regnestykket for dette blir lagt frem, på en enkel måte. Sannheten er snarere at utvikling av den moderne sivilisasjon ikke hadde vært mulig uten bruk av fossil energi, spesielt olje. En liter olje inneholder rundt 10 kWt energi, mens en arbeidsmann i løpet av en arbeidsdag kanskje klarer å utvikle 1 kWt. Selv om vi kun kan utnytte 50% av energien i en liter olje,som idag koster ca. 4 kroner, tilsvarer det 5 dagverk med manuelt arbeid. Hvor kommer «subsidiene» til fossile brensler fra?

Nesten verre er sammenligningen med at en tørr oljebrønn subsidieres med 500 millioner kroner. Oljeboring er en risikosport, men poenget med oljeboring er å finne større verdier enn det koster å lete. Så langt er det knapt et oljeselskap som ikke har klart det, med stor margin, og da beskattes disse i Norge med 78% av overskuddet. Dette har Norge blitt rikt på, og det spørs om subsidiene til vinkraft og annen fornybar energi hadde vært de samme uten oljepengene. 

Alternativ til fossil energi er nødvendig, men det bør brukes fornuftige argument for å fremme dette.

Sivilingeniør Ivar Sætre

Stavanger