,

Corona og verdiskaping

I tillegg til å fjerne helserisikoen, er sikring av fremtidig næringsvirksomhet Regjeringens viktigste oppgave.
Det er for meg et paradoks at de eneste som ikke taper (taper minst) på Corona-tiltakene, er de som bidrar minst til løpende verdiskaping, pensjonister og offentlige ansatte. Pensjonistene har riktignok gitt sitt bidrag tidligere.
I tillegg til å stoppe Corona-epidemien, bør tiltak fra Regjeringen sørge for at de økonomiske virkningene må bli minst mulig. Det vil si sørge for at verdiskapende bedrifter overlever. Her er en kommentar til det Regjeringen gjør, av Einar Brandsdal, i Stavanger Aftenblad.
Etter min mening bør dette gjøres:
  • Staten betaler for permitterte fra første (andre) dag. Selvstendig næringsdrivende bør inkluderes
  • Staten betaler løpende utgifter, fra første (andre) dag, for alle bedrifter som må innstille virksomheten, også offentlig virksomhet(etter fastlagte, men liberale, kriterier)
  • Forbud mot all unødvendig virksomhet
Heldigvis er Norge i den stilling at nasjonen har råd til dette.
Hva så med pensjonistene? I solidaritet kunne pensjon fra Folketrygden f.eks. reduseres med 20% inntil videre. Det vil uansett bli langt mindre utlegg til reier de neste månedene …
Her er en link til en artikkel som forklarer at Corona-epidemien ikke trenger å bli så alvorlig, DERSOM DE RIKTIGE TILTAKENE SETTES I KRAFT:
For de som ønsker kontinuerlig gode oppdateringer (som jeg tror er pålitelige), er dette en god link (langt bedre enn WHO og FHI):