Dette er et innlegg i den noe betente debatten om bompenger i Stavanger, og politikerne bak dette. Publisert i Stavanger Aftenblad den 13.mars 2018. Debatten som har startet omkring bompengeringen på Nord-Jæren er nok bare en forsmak på det som kommer, når bilisten må begynne å betale. Det er selvsagt å håpe at noe endres […]

Publisert i Stavanger Aftenblad 15.10.2016 Aftenbladet skrev den 3.oktober om det som ble kalt en flybuss-suksess i Sandnes. To måneder etter at et tilbud om flybuss fra Sandnes direkte til Sola flyplass var startet opp, med en 16-seters buss, ble det transportert 700 passasjerer pr uke. Med 334 avganger til og fra flyplassen i uken, […]

Publisert i Stavanger Aftenblad 24.6.2016 Aftenbladet hadde den 20.mai en artikkel om nye bussruter når Norgesbuss overtar busskjøringen 1.juli i år. Det er tilsynelatende store endringer fra i dag, men at nye ruter tilpasses den nye bussveien som kommer en gang på 20-tallet, er rimelig. Artikkelen har et kart som viser hovedrutene. Det som slår […]

Publisert i Stavanger Aftenblad 9.1.2016 Undertegnede tok nylig buss til flyplassen. Fra Vaulen til flyplassterminalen tok det 50 minutt, inkludert 10 minutters gange, 5-10 minutters venting og bytte fra buss nr.2 til nr.9. Hadde det ikke vært for at buss nr.9 gjør en lang rundtur gjennom deler av Sola kommune, samt unødvendig venting, ville turen […]

Stavanger Aftenblad 12.11.2015 Kjære Iselin Nybø, Du skriver i Aftenbladet den 13.11 om bybanen. Som de fleste bybane-tilhengere er du imidlertid forutinntatt, og avslutter med at «vi må ta sats og gi folket den beste løsningen – bybanen». Bybanetilhengerne vet selvsagt best, illustrert ved det du skriver i begynnelsen av ditt innlegg om de løse […]

Om kollektivtrafikk i Stavanger. Innlegg i Stavanger Aftenblad 9.mars 2015. Styrelederen for Kolumbus, Steinar Madsen, slår i Aftenbladet den 4.mars til lyd for at vi bruker kollektive transportmidler, sykler eller går litt oftere. Dersom tallet på privatbilister reduseres med rundt 20%, vil trafikken gli langt smidigere, og det blir mindre tid kastet bort i kø […]

Innlegg i Stavanger Aftenblad i november 2014. Sivilarkitekt Henrik Lundberg skrev i Aftenbladet 17. og 22. november om fordelene det ubebygde området i Paradis har som fremtidig plassering av et nytt sykehus i Stavanger-regionen. Argumentene han fremfører, passer imidlertid enda bedre for et delvis ubebygd område i nærheten, området øst for det nåværende sykehuset. Det […]

Innlegg i Stavanger Aftenblad 1.11.2014, om kollektivtrafikk. Høyrepolitiker John P.Hernes hadde i Aftenbladet 27.10 et meget lesverdig innlegg som til syvende og sist dreier seg om sunn fornuft, og økonomisk sans (Buss, iBuss og MacBuss).  Som tittelen indikerer, var innlegget primært rettet mot busstilbudet på Nord-Jæren. Hernes viste spesielt til ordningen med Flexikort, et ekstremt […]

Om vegbygging i Stavanger-området. Sendt inn til Stavanger Aftenblad, men ikke antatt. Aftenbladet meldte den 7.februar om at det kan ventes fullt kaos i flere år på mange hovedveier i området. Det skyldes flere større veiprosjekt som starter opp i løpet av det neste halvåret, bl. a. på E39 ved Mosvannet og sør for Sandnes, […]

Om infrastruktur for samferdsel. Innlegg i Stavanger Aftenblad 14.februar 2014- Aftenbladet bragte den 11.februar en oversikt over Vegvesenets planer i 2014. Forhåpentlig var oversikten relativt komplett. Det er nyttig for alle å vite hvor det kan forventes vanskelige trafikkforhold. Oversikten var imidlertid ikke helt korrekt. Det ble hevdet at det skulle startes opp bygging av […]