Bussvei Forus-Universitetet?  

Innlegg i Stavanger Aftenblad 14.3.2013 om kollektivtrafikk i Stavanger-området.

Direktøren i Forus Næringspark, Stein Racin Grødem, foreslår i Aftenbladet 8.mars å bygge bussvei mellom Forus og Universitetet. Forslaget ble applaudert i Aftenbladets leder dagen etter. Men det er en dårlig løsning av trafikkproblemene på Forus. Det synes heller ikke å ha fått en varm velkomst hos veimyndighetene. Selv om eierkommunene i Forus Næringspark, har ansvar for planlegging og bygging av nødvendig infrastruktur, kan man knapt si at næringsparken har spilt noen positiv rolle her, som hovedansvarlige for at deres tomtekjøpere har levelige forhold. Slik har det ikke gått, snarere tvert imot.

Man kan undres hvorfor en bussveg mellom to områder der det ikke bor folk skal løse noen som helst trafikkproblem. På Forus er det stort sett bare kontorer, industribygg og forretninger, og på universtietet kun studenter og deres lærere. Like ved ligger i tillegg Ipark, Iris, OD og Ptil. Ingen må tro at de som arbeider der tar seg tid til å vente på en buss for et møte i arbeidstiden, når det tar 10-15 minutter med egen bil.

Det som er utfordringen, er selvsagt å få de ansatte raskt fra bostedet til arbeidsplassen på en fornuftig måte, helst med kollektivtransport. Når de først er der, kan arbeidsgiveren ha firmabiler til disposisjon for de som trenger det. Dette behovet er av en helt annen, og mindre, størrelsesorden enn i morgen- og ettermiddagsrushet.

Det som trengs, er raske forbindelser øst-vest mellom dobbeltsporet og de store arbeidsplassene (Forus øst/vest, sykehuset og universitetet). Toget har kapasitet til å ta hele trafikken langs aksen Stavanger- Sandnes. Der bor også en stor del av befolkningen på Nord-Jæren, med anslagsvis 110-120.000 i nærområdet til dobbeltsporet. I tillegg kommer de som bor langs Jærbanen sør for Sandnes. Problemet er manglende fremkommelighet for kollektivtransporten (busser) fra togstasjonene. Det kan imidlertid antakelig løses relativt raskt med kortsiktige tiltak som enveiskjøring i utvalgte traseer, med unntak for bussene.

Når kollektivfeltene som er under bygging på Forus Vest, blir ferdig, blir reisetiden fra Gausel stasjon vesentlig redusert. Enda bedre vil det bli dersom det umiddelbart bygges kollektivfelt på Forusbeen på Forus Øst. Da vil det ikke lenger være et argument, for svært mange, at kollektivtransport tar for lang tid. Økonomisk er det uansett langt bedre enn egen bil. I tillegg vil transporttiden fra Gausel stasjon til flyplassen bli vesentlig redusert via den nye Solasplitten. Uten køer blir reisetiden fra Stavanger eller Sandnes sentrum til flyplassen godt under en halv time.

Universitetet kan idag nås fra Stavanger/Sandnes, med matebuss fra Jåtten stasjon, på godt under 20 minutt. Det samme kunne vært tilfelle fra Paradis stasjon, men blir der hindret av køer.

Sykehuset ligger under 500 meter fra Paradis stasjon, men det tar ca. 10 minutt å gå fordi man ikke kan spasere korteste veg. For besøkende burde det ikke være noe problem, men en 200 meter lang gangtunnell direkte fra togstasjonen, med transportbånd, ville gjort underverk.

Det er bare å sette fantasien i sving, og mange såkalte transportproblem kan løses nærmest over natten, med et bedre resultat og til en langt lavere kostnad enn Grødems 350 millioner.

Ivar Sætre

Sivilingeniør

Stavanger