,

Bompenger og kollektivtrafikk

Dette er et innlegg i den noe betente debatten om bompenger i Stavanger, og politikerne bak dette. Publisert i Stavanger Aftenblad den 13.mars 2018.

Debatten som har startet omkring bompengeringen på Nord-Jæren er nok bare en forsmak på det som kommer, når bilisten må begynne å betale. Det er selvsagt å håpe at noe endres til da, men det er lite sannsynlig. Det sannsynlige er heller at systemet med bompenger vil få store konsekvenser for Kommunevalget i september. Den som lever, vil se …

At de enorme investeringene som skal til for å lage en bedre infrastruktur, må betales, er klart. Det paradoksale er imidlertid at dette kan gjøres uten konsekvenser for folks privatøkonomi, og norske bedrifters konkurranseevne. Alle bompengelån, i hele landet, kan nemlig nedbetales på dagen om vi vil. Det gjøres ved bruk av noen få prosent av dagens verdi av Oljefondet. Fremtidige utgifter planlagt finansiert med bompenger, kan likeledes betales med Oljefondet, under visse betingelser.

En vesentlig årsak til utbyggingen, og bompengene, er kravet om å få ned bruken av biler i området, spesielt inn til byene. Her er to forslag til å realisere noe av dette:

  1. Reduser billett-takstene på buss og tog til kr. 20 i sone 1, og kr. 30 utover dette. Ved eventuelle problemer med finansiering av dette, fjern samtlige fordeler for elektriske biler, og benytt dem i stedet på kollektivtrafikk.
  2. Forleng traséen for buss nr. 2 og nr. 3 til Sola flyplass, og forkort traséen for buss nr. 42 fra Sandnes til flyplassen. På den måten vil en stor del av befolkningen på Nord-Jæren komme til flyplassen meget raskt, og ikke minst meget billig. Dette vil kunne redusere bruk av bil betydelig.

Begge disse forslagene kan enkelt og raskt gjennomføres, om viljen er til stede.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar