, ,

Bedre å bo enn å være syk i Paradis

Innlegg i Stavanger Aftenblad i november 2014.

Sivilarkitekt Henrik Lundberg skrev i Aftenbladet 17. og 22. november om fordelene det ubebygde området i Paradis har som fremtidig plassering av et nytt sykehus i Stavanger-regionen. Argumentene han fremfører, passer imidlertid enda bedre for et delvis ubebygd område i nærheten, området øst for det nåværende sykehuset. Det ser da også ut til at Helse Vest har planer om å utrede Paradis videre. Det er unødvendig.

La det være sagt med en gang at når det gjelder området som prioriteres av blant andre Næringsforeningen, Ullandhaug, så har Lundberg helt rett. Hverken når det gjelder kommunikasjoner eller næringsmessig har det noen fordeler fremfor hverken Paradis eller Våland. Snarere tvert imot. Å tro at dette skal gi grobunn for for en ny helseindustri som skal kunne erstatte oljevirksomheten, er ikke annet enn ønsketenking uten reelt grunnlag.

Hva så med Våland kontra Paradis?

Lundberg begynner med at nasjonale klimamål  må bringes inn i vurderingen. Dette er kun en avsporing. Likevel kan det påpekes at høyst sannsynlig er Våland her bedre enn Paradis. Våland er langt enklere å nå med bil, og dermed mer klimavennlig. For kollektivtrafikk vil dobbeltsporet, sammen med busser, være helt avgjørende for gode løsninger. Togstasjonen i Paradis ligger nærmere et nytt sykehus på Våland enn et i Paradis, spesielt dersom det legges en tunnel fra stasjonen under sykehuset. Og dersom tunnelen klargjøres for bane, kan den enkelt videreføres til universitetet senere, til glede for studenter og ansatte både på universitetet og på sykehuset, samt alle oss andre. 60-70% av regionens befolkning vil da kunne ha relativt enkel tilgang til både sykehuset og universitetsområdet.

Lundberg skriver at rundt 70% av dagens ansatte bor mindre enn 3 km fra sykehuset. Antakelig vil minst like mange av disse ha en enkel adkomst til Våland som til Paradis. Uansett bør sykehuset ikke flyttes langt fra det nåværende, så sant det er mulig.

Det er liten tvil om at det er plass til et nytt sykehus øst for det nåværende. Den tekniske skolen må imidlertid ofres. Deler av sykehuset som må fornyes umiddelbart, kan dermed bygges nytt. Som Lundberg skriver, er sikkert deler av det gamle sykehuset i utmerket stand, og kan bestå i lang tid fremover. Et nytt sykehus på Våland vil også medføre en langt enklere flytteprosess enn for Paradis, for ikke å snakke om Ullandhaug og andre alternativ. Det skal ikke stor fantasi til for å se at store problem kan oppstå ved flyttingen, jo lengre jo større, med tilhørende økte kostnader og frustrasjon. Det kan ikke være tvil om at Våland vil bli best for sykehuspersonalet, pasienter og besøkende.

Hva så med Paradis? Som undertegnede har foreslått tidligere, bør dette utvikles som et boligområde med tilhørende næringsvirksomhet i gangavstand til Stavanger sentrum. Det bør selvsagt ikke bygges monsterbygg som nylig foreslått, men boligblokker, eventuelt kombinert med kontorbygg, som ikke er sjenerende høye. De bør i tillegg være vakre. Prisbelønte Tre tårn i Sandnes kunne være et godt alternativ, men det fins sikkert andre løsninger.

Ivar Sætre

Sivilingeniør, Stavanger

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar