Oppføringer av Ivar Sætre

Blir verdenshavene stadig varmere?

Innlegg i Stavanger Aftenblad 24.10.2013 i klimadebatten. Lektor Harald Liebich forsøkte i Aftenbladet 16.10 å korrigere de han kaller «klimaskeptikerne» (den norske organisasjonen heter Klimarealistene), gir om situasjonen i verdenshavene.  Liebich gir først en liten leksjon i «hurtigfysikk» om jordas varmebalanse. Han avslutter  med å fortelle at «havets varmelagringsevne er 30 ganger større enn atmosfærens». […]

Ny rapport gir større rom for klimatvil

Innlegg i Stavanger Aftenblad 5.10.2013 om klima Stavanger Aftenblad hadde 19.september en stor artikkel over midtsidene med en tittel som uttrykte det stikk motsatte av ovenstående. Dette var nok bare en forsmak på den nye rapporten fra FNs klimapanel (IPCC), som fremlegges i Stockholm fredag 26.september. Det kommer sikkert flere artikler av samme slaget.  For […]

Var valget egentlig demokratisk?

Dette er noen tanker etterStortings-valget i 2013. Norge har nettopp valgt et nytt Storting. De fleste er nok såre enige om at vi har hatt et demokratisk, og vel gjennomført, valg. Når det gjelder de overordnede linjene, nemlig valg av hvilke partier som skal være styrende, er det rimelig klart at folket har bestemt gjennom […]

,

Om teknologier som fødes og dør

Innlegg i Stavanger Aftenblad 30.9.2013 om energi og teknologi. Professor Harald Røstvik hadde i SA18/9 en knusende omtale av fossil energi, og tegnet tilsvarende et tilsvarende rosenrødt bilde av fornybar energi.  Her skal det ikke rakkes ned på fornybar energi, for flere former for dette kan sannsynligvis bli en god fremtidig energikilde. Men det må […]

Tid for ydmykhet

Innlegg i Stavanger Aftenblad 17.9.2013 om politikeres overdrevne tro på eget syn og ferdigheter I det siste nummeret av Dag og Tid før stortingsvalget skrev forfatteren Kaj Skagen om den pågående valgkampen. «Underholdningsdemokratiet» kalte han den – med rette. Sjelden eller aldri var det en saklig debatt vi fikk høre på fjernsynet – eller lese […]

,

Et politikerstyrt Statoil?

Innlegg i Stavanger Aftenblad 8.8.2013 om norske politeres innblanding i styringen av Statoil (Equinor) Aftenbladet har den siste tiden hatt flere store oppslag om Statoils mulige planer om utflagging av noen hundretalls, muligens opptil 1000, stillinger. Spesielt lokale, men også nasjonale, politikere har tatt sterkt til motmæle mot selv antydninger om slike planer. Disse politikerne […]

,

Hvorfor ikke selge Statoil (Equinor)?

Innlegg i Stavanger Aftenblad 15.5.2013 og eierskap i Statoil (Equinor) Den 14.mai ble Statoils ordinære generalforsamling avholdt i Stavanger. Dagsorden var som normalt, med ett unntak. Det har etter hvert blitt en tradisjon at minoritetsaksjonæren Greenpeace (visstnok med 1 av totalt over 3 milliarder aksjer) fremmer forslag om at Statoil skal trekke seg ut av […]

Forbrytelse og straff

Innlegg i Stavanger Aftenblad 6.5.2013 om norske fengsler og fengsling Kommentarene skribenten og forfatteren Morten Strøksnes kommer med i Aftenbladet med jevne mellomrom er ofte både tankevekkende, samfunnskritiske, opplysende og morsomme. Vel verdt å ta seg ad notam. Den 16. og 30. mars var norsk kriminalomsorg tema. I det første innlegget (I luksusfengslet) skrev han […]

Bussvei Forus-Universitetet?  

Innlegg i Stavanger Aftenblad 14.3.2013 om kollektivtrafikk i Stavanger-området. Direktøren i Forus Næringspark, Stein Racin Grødem, foreslår i Aftenbladet 8.mars å bygge bussvei mellom Forus og Universitetet. Forslaget ble applaudert i Aftenbladets leder dagen etter. Men det er en dårlig løsning av trafikkproblemene på Forus. Det synes heller ikke å ha fått en varm velkomst […]

Om buss og tog og slikt

Innlegg i Stavanger Aftenblad 11.2.2013 om kollektivtrafikk i Stavanger-området. I Aftenbladet 1.februar hadde Tina Bru og Øyvind Berekvam, fra hhv. Høyre og Ap, et innlegg der de med rette lovpriste tog og buss – «Det é skjynt å kjøra buss og tog». Det er ikke lenge siden Bru med stor iver lovpriste det nå skakkjørte […]