Oppføringer av Ivar Sætre

, ,

MÅ Norge bremse sin petroleumsproduksjon? 

Innlegg i Stavanger Aftenblad 16.12.2013 om norsk olje- og gassproduksjon. (Norsk olje og gass er nødvendig) Siviløkonom Odd Inge Godal skriver (12/12) i et svar til Gro Brækken i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass at det er helt nødvendig å bremse verdens produksjon av fossile bremser. I denne sammenheng foreslår han å stoppe norsk leting […]

Når du ikke ballen, ta spilleren!

Kommentar i Stavanger Aftenblad 14.11.2013 til Harald Liebich i klimadebatten Som ventet benyttet lektor Harald Liebich sjansen når han så ordet Heartland i undertegnedes innlegg om global oppvarming den 13.november («Skepsisen er ikke uttrykk for kritisk tenking»). Når man ikke lenger har motargumenter, er det en vanlig taktikk å forsøke å sverte den som står […]

Klimaalarmisme i en blindgate?

Innlegg i Stavanger Aftenblad 2.11.2013 om klimaalarmisme. Lektor Harald Liebich forsøker i Aftenbladet den 29.10.13 å fremstille FNs klimapanels (IPCC) siste rapport (IPCC5) som etablert vitenskap, mens motrapporten fra Nongovernmental International Panel on Climate Change (NIPCC) åpenbart betraktes som som tro, eller vitenskap i en blindgate. Liebich begrunner dette blant annet med at IPCC5 inneholder […]

Blir verdenshavene stadig varmere?

Innlegg i Stavanger Aftenblad 24.10.2013 i klimadebatten. Lektor Harald Liebich forsøkte i Aftenbladet 16.10 å korrigere de han kaller «klimaskeptikerne» (den norske organisasjonen heter Klimarealistene), gir om situasjonen i verdenshavene.  Liebich gir først en liten leksjon i «hurtigfysikk» om jordas varmebalanse. Han avslutter  med å fortelle at «havets varmelagringsevne er 30 ganger større enn atmosfærens». […]

Ny rapport gir større rom for klimatvil

Innlegg i Stavanger Aftenblad 5.10.2013 om klima Stavanger Aftenblad hadde 19.september en stor artikkel over midtsidene med en tittel som uttrykte det stikk motsatte av ovenstående. Dette var nok bare en forsmak på den nye rapporten fra FNs klimapanel (IPCC), som fremlegges i Stockholm fredag 26.september. Det kommer sikkert flere artikler av samme slaget.  For […]

,

Om teknologier som fødes og dør

Innlegg i Stavanger Aftenblad 30.9.2013 om energi og teknologi. Professor Harald Røstvik hadde i SA18/9 en knusende omtale av fossil energi, og tegnet tilsvarende et tilsvarende rosenrødt bilde av fornybar energi.  Her skal det ikke rakkes ned på fornybar energi, for flere former for dette kan sannsynligvis bli en god fremtidig energikilde. Men det må […]

Tid for ydmykhet

Innlegg i Stavanger Aftenblad 17.9.2013 om politikeres overdrevne tro på eget syn og ferdigheter I det siste nummeret av Dag og Tid før stortingsvalget skrev forfatteren Kaj Skagen om den pågående valgkampen. «Underholdningsdemokratiet» kalte han den – med rette. Sjelden eller aldri var det en saklig debatt vi fikk høre på fjernsynet – eller lese […]

,

Et politikerstyrt Statoil?

Innlegg i Stavanger Aftenblad 8.8.2013 om norske politeres innblanding i styringen av Statoil (Equinor) Aftenbladet har den siste tiden hatt flere store oppslag om Statoils mulige planer om utflagging av noen hundretalls, muligens opptil 1000, stillinger. Spesielt lokale, men også nasjonale, politikere har tatt sterkt til motmæle mot selv antydninger om slike planer. Disse politikerne […]

,

Hvorfor ikke selge Statoil (Equinor)?

Innlegg i Stavanger Aftenblad 15.5.2013 og eierskap i Statoil (Equinor) Den 14.mai ble Statoils ordinære generalforsamling avholdt i Stavanger. Dagsorden var som normalt, med ett unntak. Det har etter hvert blitt en tradisjon at minoritetsaksjonæren Greenpeace (visstnok med 1 av totalt over 3 milliarder aksjer) fremmer forslag om at Statoil skal trekke seg ut av […]

Forbrytelse og straff

Innlegg i Stavanger Aftenblad 6.5.2013 om norske fengsler og fengsling Kommentarene skribenten og forfatteren Morten Strøksnes kommer med i Aftenbladet med jevne mellomrom er ofte både tankevekkende, samfunnskritiske, opplysende og morsomme. Vel verdt å ta seg ad notam. Den 16. og 30. mars var norsk kriminalomsorg tema. I det første innlegget (I luksusfengslet) skrev han […]