Aftenbladet og brudd på lov om åndsverk

Stavanger Aftenblad (SA) hadde den 25.11.2020 et innlegg (om havvind) ble som ikke ikke ble behandlet presse-etisk korrekt.

I lov om åndsverk §5, heter det at «Et verk må ikke endres eller gjøres tilgjengelig for allmennheten på en måte eller i en sammenheng som er krenkende for opphaverens eller verkets anseelse eller egenart».

Uten at forfatterne ble kontaktet, og var enige i endringen, ble deler av innlegget endret av avisredaksjonen. Det er ikke første gangen SA har gjort dette, og kan i medhold av Lov om åndsverk betraktes som et brudd på opphavsretten.

Avisas endring gjorde at et svarinnlegg brukte som overskrift det avisa hadde endret på i første omgang.

Aftenbladets tidligere sjefredaktør Per Thomsen skrev i en av sine petít-artikler skrev noe sånt som: «Ytringsfrihet innebærer at enhver kan si eller skrive det han vil (uten å bryte norsk lov). Pressefrihet innebærer at redaktøren alene bestemmer hva som kommer inn i avisa». Ingen bør være uenige i det.

Om en avis ikke vil ta inn et innlegg, er det altså helt og fullt opp til redaktøren, og det må aksepteres. Men hyppige avvisinger av innlegg, vil heller skade en fremelske debatt.

At de som kommenterer et innlegg i en avis, bryter §5, er det en helt annen sak. Det kan nok også stoppes av en redaksjon, men det er vanskelig om det er avisas feil som gjentas.

Mer om den konkrete saken HER.