,

Å flytte fjell krever realisme

Kommentar til Per Torbjørnsen om Bybanen

Publisert i Stavanger Aftenblad 2.11.2012

Kommunalråd Per Thorbjørnsen forsøker i et helsides innlegg i Aftenbladet den 30.10 å tilbakevise det Cecilie Bjelland skrev om Bybanen noen dager tidligere. Han presterer den utrolige unnlatenhet å omtale det fremtidige transportkonseptet for Nord-Jæren uten å nevne dobbeltsporet/Jærbanen med ett eneste ord. Dette til tross for at dobbeltsporet er det transportmidlet som har den klart høyeste passasjerkapasiteten mellom Stavanger og Sandnes (og videre sørover på Jæren). Det går parallelt med den påtenkte traseen for Bybanen, og 5 av dagens 6 jernbanestasjoner (det burde vært ytterligere to) faller sammen med Bybanens. Thorbjørnsen nevner heller ikke med ett ord at Bybanen, som dobbeltsporet, vil være avhengig av matebusser for å utnytte kapasiteten.

Thorbjørnsen oppsummerer i 13 punkt det han mener er Bybanens fortreffeligheter. Ingen av disse gir Bybanen et fortrinn fremfor dobbeltsporet:

 1. Korridoren Stavanger-Sandnes betjenes like godt eller bedre av dobbeltsporet.
 2. Trafikkvolumet tilsvarende bybanen i Bergen idag, kanskje dobbelt så mye, kan tas dobbelt så raskt av dobbeltsporet – uten nevneverdige investeringer.
 3. Moderne jernbane, som dobbeltsporet, har like høy, eller høyere kvalitet enn en bybane.
 4. Dobbeltsporet har minst 4 ganger så høy kapasitet som dagens buss, og minst dobbelt så høy kapasitet som påtenkt bybane – idag.
 5. Dobbeltsporet har mindre krav til ytterligere fremkommelighet enn en bybane. Flere kollektivfelt i hovedgatene er imidlertid også her en forutsetning.
 6. Optimal utnyttelse av dobbeltsporet vil høyst sannsynlig koste mindre enn 50% av en ny bybane.
 7. Bybane krever langt mer plass enn optimal utnyttelse av dobbeltsporet.
 8. Togmateriellet er allerede standardisert. Bussmateriellet kan gradvis utvides/utskiftes med standardiserte og moderne elektriske busser.
 9. Ut- og innfasing av materiell er ikke mer problematisk for dobbeltsporet enn for en bybane. Snare tvert imot.
 10. Dobbeltsporet er klart bedre enn en bybane med hensyn til inn- og utfasing av traseene.
 11. En bybane vil også trenge mange matebusser.
 12. Økonomien i å utnytte dobbeltsporet er langt bedre enn for en bybane.
 13. Ved 3 minutters frekvens vil dobbeltsporet kunne ta hele trafikken mellom Stavanger og Sandnes, inkludert trafikken på motorveien.

I tillegg til momentene ovenfor er dobbeltsporet allerede integrert med Jærbanen videre sørover til Egersund, og videre utbygging mot Sandnes Øst, flyplassen, sykehuset/universitetet etc. antakelig enklere enn for en bybane. Øvrig utvidelse av kollektivnettet er likt.

Det er på tide at den politiske eliten fjerner skylappene, og begynner å tenke helhetlig. Grunnen til trafikkproblemene som har oppstått på Nord-Jæren, er lite fremsynte politikere, dårlig planlegging, lave frekvenser og en takstpolitikk som ikke lokker bilistene til  kollektivsystemet.

Det hevdes at de reisende ikke ønsker å foreta skifter under kollektivreiser. Det er imidlertid knapt en by i verden der ikke en stor andel av de reisende må foreta et skifte underveis. Alternativt kan passasjerene selvsagt ta en ekstra, helsebringende, spaser- eller sykkeltur.

For å få folk til å reise kollektivt, er det uansett nøvendig med frekvenser som minimaliserer venting, og brukervennlige billettakster.

Ivar Sætre

Sivilingeniør, Stavanger