Den norske regjeringen, og svært mange andre, arbeider målbevisst for å realisere målet i Paris-avtalen om en verden uten utslipp av CO2 i 2050. Her skal det ikke diskuteres om CO2 er et problem (noe den ikke er), men gjøre et forsøk på å forstå konsekvensene av den politikken som forsøkes realisert.  Figuren nedenfor viser […]

Dette innlegget handler om klima og en eventuell overgang fra fossil til andre former for energi, og hva som skisseres i Regjeringens nye klimamelding. For Norge betyr det lite, men for verden er den eneste løsningen utbygging av ny kjernekraft. Innlegget er sendt til Stavanger Aftenblad, men ikke antatt. ********************************* Organisasjonen Klimavenner for kjernekraft hadde […]

Dette innlegget ble sendt inn til Stavanger Aftenblad, men ikke antatt. Det er en kommentar til den nye klimameldingen og norsk energipolitikk. ********************************************** Det er valgår i 2021. Før valget i september vil det ikke mangle på forslag, gamle og nye, som politikere fra de fleste parti mener det er Statens ansvar å sørge for […]

Denne artikkelen er delvis basert på en kommentar («Amerika er tilbake») av Morten A. Strøksnes i Dag og Tid 22.januar 2021. ************************ Det er nesten utrolig hvor stor plass den amerikanske valgkampen og presidentskiftet har hatt i norske media, og dekningen har vært svært ensidig. Som Morten A. Strøksnes skrev i Dag og Tid,  «har […]

Om havvind og kjernekraft. Stavanger Aftenblad skriver den 15.1.2021 at Equinor har gjort et «havvind-varp» i staten New York i USA: https://e24.no/olje-og-energi/i/dlv3Ro/nytt-havvind-varp-i-usa-i-dag-har-vi-faatt-ballen-i-maal?referer=https://www.aftenbladet.no Ett prosjekt som nevnes spesielt, er Empire Wind med en planlagt installert effekt på 816 MW. Dette prosjektet vil, ifølge Equinor, koste rundt 25 milliarder kroner. Det tilsvarer en utbyggingskostnad på vel 30 […]

Innlegget nedenfor ble publisert i Stavanger Aftenblad den 2.januar 2021, under tittelen «Stavanger som energihovedstld er en illusjon». Aftenbladets overskrift er ikke dekkende for innholdet i innlegget, som primært fokuserer på at nye arbeidsplasser må baseres på virksomhet som ikke er avhengig av subsidier. At Stavanger ikke er noen energihovedstld, kan begrunnes med at det […]