Dette innlegget ble forsøkt publisert i Stavanger, men ble ikke akseptert. Et sentralstyremedlem i Natur og Ungdom hevder i Aftenbladet den 24.9 at det trengs vindkraft i Norge, og at det må kuttes ned på fossil energi. Innlegget var svar på et tidligere innlegg, der undertegnede viste at det kan frigjøres langt større energimengder gjennom […]

Dette innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad 2018.09.21: https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/On9e0O/Trenger-vi-vindkraft-i-Norge En kraftig overgang fra ren elektrisk oppvarming, til bruk av varmepumper, vil frigjøre store mengder elektrisk energi og gjøre vindkraft unødvendig. Total energibruk i Norge tilsvarer ca. 220 TWh (milliarder kilowatt-timer). Av dette er rundt 130 TWh elektrisitet, hovedsaklig fra vannkraft. Resten er energi (brennverdi) fra […]