Dette innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad den 25.juli 2018. En lederartikkel i enhver avis bør være basert på fakta, og ikke synsing eller direkte gal informasjon («fake news»). Det var ikke lederen i Stavanger Aftenblad den 25.juli. I lederen påstås det at «nå er endringene her, og de er dramatiske». Er det så sikkert? […]